Interfejs

Ważne

Pliki zawierające kosztorysy zapisane w formacie *.kom lub *.koma oznaczone są ikoną img/skojarzona.png. Jest to tak zwana ikona skojarzona. Kliknięcie w nią lub nazwę związanego z nią pliku spowoduje wczytanie do pamięci programu kosztorysu znajdującego się w tym pliku.

Jeżeli program był zamknięty, to w takiej sytuacji zostanie automatycznie uruchomiony.

_images/screen.png

W skład interfejsu programu wchodzą:

 1. Wstęga - zawiera przyciski programu, które umożliwiają wykonywanie operacji związanych z aktualnym widokiem. Opis wstęg dla poszczególnych widoków znajduje się w Widoki programu

 2. Panel Spisu pozycji - jest to przedstawienie struktury aktualnego kosztorysu w postaci drzewa, co umożliwia szybką i wygodną nawigację oraz modyfikację kosztorysu. Szczegóły w Panel Spis pozycji

 3. Okno główne programu - wyświetla dane związane z aktualnym widokiem. W zależności od wybranego widoku na wstędze, wyświetlany jest konkretny formularz dla aktualnego kosztorysu.

 4. Panele edycyjne - pozwalają na edycję danych elementów kosztorysu. Są one widoczne tylko przy włączonej opcji Edycja w panelach edycyjnych w opcjach programu na zakładce Ogólne. W przeciwnym wypadku edycję danych elementów kosztorysu można wykonywać w wyskakujących okienkach. Szczegóły w Panele w interfejsie programu

  Ważne

  Wszystkie wyrażenia występujące w oknach edycyjnych paneli (lub ich fragmenty) można zastąpić wartością liczbową. W tym celu należy zaznaczyć wyrażenie lub jego część (Shift + strzałka) i z menu spod prawego przycisku myszy wybrać hasło Wylicz zaznaczone. Oczywiście prawidłowa liczba pojawi się tylko w sytuacji, gdy zaznaczona została całość poprawnego wyrażenia.

_images/przyciskglowny.png

W lewym górnym rogu znajduje się przycisk menu głównego programu img/diamencik.png. Kliknięcie w niego wywołuje okno menu podręcznego programu, które umożliwia wykonanie podstawowych operacji na kosztorysie poprzez wybór jednego z haseł lewej strony okna.

Są to:

 • img/1.png Nowy - umożliwia stworzenie nowego (pustego) kosztorysu
 • Wczytaj - pozwala wybrać jedno z haseł:
  • img/50.png Ostatnio używane - umożliwia wczytanie jednego z ostatnio otwieranych kosztorysów. Pole z prawej strony okna zawiera spis do szesnastu kosztorysów. Przy każdej z nazw widoczny jest symbol pinezki. Klikając w ten symbol i zmieniając jego wygląd tak, aby pinezka wyglądała jak wbita, powodujemy, że wczytywanie nowych kosztorysów nie usunie z okna szybkiego wyboru, związanego z nią kosztorysu.
  • img/102.png Wczytaj z kolekcji - otwiera zakładkę z kolekcją folderów zawierających kosztorysy (foldery do kolekcji dodaje się w opcjach programu). Klikając w wybrany folder wywołujemy systemowe okno wyboru plików. Jeżeli folderowi nadano opis w opcjach programu, to będzie on wyświetlany w dymku.
  • img/80.png Wyszukaj - pozwala na wybór kosztorysu w sytuacji gdy nie znamy nazwy pliku z tym kosztorysem lub nie znamy jego dokładnej lokalizacji na dysku. Szczegółowy opis w Wyszukiwanie kosztorysów na dysku,
  • img/2.png Wczytaj z pliku - otwiera okno wyboru plików z dysku i umożliwia wczytanie do pamięci programu wybranego kosztorysu lub pliku csv, txt, xls, xlsx albo PDF. Szczegóły w Czytanie plików,
  • img/3206.png Import PDF - służy do wczytywania i przetwarzania na format pliku programu KOMA kosztorysu zapisanego w formacie PDF lub zeskanowanego - szczegółowy opis w Import PDF.
 • Zapisz - otwiera zakładkę zapisywania kosztorysów
  • img/102.png Zapisz w kolekcji - zapisuje aktywny kosztorys pod nową nazwą w jednym z folderów składających się na kolekcję kosztorysów
  • img/3.png Zapisz - zapisuje aktywny kosztorys pod dotychczasową nazwą
  • img/4.png Zapisz jako - zapisuje aktywny kosztorys pod nową nazwą i/lub w nowej lokalizacji
  • img/5.png Zapisz wszystkie - zapisuje wszystkie kosztorysy znajdujące się w pamięci w lokalizacji, z której zostały pobrane
 • img/3204.png Eksportuj - pozwala na eksport wybranych elementów kosztorysu do pliku Excel, programu Excel lub uniwersalnego pliku CSV. Eksportu takiego można dokonać także metodą Kopiuj-Wklej. Należy przy tym pamiętać, że eksport do programu spowoduje otwarcie programu Excel, a eksport do pliku, to tylko zapis pliku na dysku. W obu przypadkach na komputerze musi być zainstalowany program Excel, bo inaczej eksport się nie powiedzie. Szczegółowo opisano to w Eksport danych
 • img/6.png Wyślij mailem - pozwala na wysłanie aktywnego kosztorysu pocztą elektroniczną
 • img/29.png Import cen - umożliwia aktualizację istniejącego lub utworzenie nowego cennika i wczytanie do niego cen elementów RMS pobranych z aktualnego lub wskazanego cennika albo wskazanej bazy danych. Dokładnie jest to opisane w dodatku Import cen.
 • img/8.png Drukuj - pozwala na wydruk kosztorysu lub jego elementów
 • img/10.png Opcje - pozwala na zmianę opcji programu lub kosztorysu. Oczywiście gdy żaden kosztorys nie jest otwarty, to możliwa będzie jedynie zmiana opcji programu.
 • img/3208.png Pomoc - Wywołuje instrukcję obsługi programu
 • img/o_programie.png O programie - wyświetla numer wersji programu, numer licencji oraz termin, do którego użytkownik ma prawo do pobierania aktualizacji. Zawiera linki do strony programu. Tu znajdują się też podziękowania dla autorów bibliotek wykorzystanych w programie.
 • img/17.png Zamknij program - kończy pracę z programem

Okno menu głównego zamyka się automatycznie po wykonaniu wybranej akcji. Jeżeli chcemy je zamknąć bez wykonania jakiejkolwiek akcji, musimy ponownie kliknąć w ikonę główną programu.

Ponad opisywanym powyżej oknem znajduje się pięć przycisków:

 • img/3.png Zapisz - służy do szybkiego zapisania aktualnego kosztorysu na dysku

 • img/47.png Cofnij - cofa ostatnią dokonaną zmianę w kosztorysie. Kliknięcie w znajdującą się z prawej strony strzałkę (img/trojkacik.png) rozwija listę ostatnio dokonanych zmian. Gdy klikniemy w któryś z elementów listy, cofnięte zostaną wszystkie zmiany aż do wskazanej. Maksymalną ilość zmian na liście można określić w opcjach programu (1-50).

 • img/48.png Ponów - przywraca ostatnio cofniętą operację. Kliknięcie w znajdującą się z prawej strony strzałkę (img/trojkacik.png) rozwija listę ostatnio cofniętych operacji. Gdy klikniemy w któryś z elementów listy, przywrócone zostaną wszystkie cofnięte operacje aż do wskazanej.

 • img/54.png Lista otwartych kosztorysów - pokazuje listę aktualnie otwartych kosztorysów. Kliknięcie w jeden z elementów listy spowoduje przejście do widoku wybranego kosztorysu i umożliwi dokonywanie w nim zmian.

 • img/menuukryjwstege.png - wyświetla menu z przyciskiem umożliwiającym ukrycie wstęgi. To samo można uzyskać klikając w przycisk img/ukryj.png w prawym górnym rogu ekranu. Wstęga będzie się pojawiała po kliknięciu w którąkolwiek z zakładek i znikała po kliknięciu w formularz. Przywrócić wstęgę na stałe można po ponownym kliknięciu w ikonę img/pokaz.png lub odznaczeniu hasła Ukryj wstęgę.

  _images/pokazwstege.png

U dołu ekranu po lewej stronie umieszczona jest ikona img/3208.png, która służy do wywołania okna pomocy. W oknie tym wymienione są wszystkie Skróty klawiszowe dostępne w programie.

Po prawej stronie dolnego paska okna głównego programu znajdują się trzy pola:

_images/trzypolanadole.png
 • Pozycja - obok podana jest informacja np. 1 z 5, co oznacza, że aktywna jest pozycja 1, a w kosztorysie jest 5 pozycji. Kliknięcie w to pole spowoduje pojawienie się na środku ekranu okna Idź do (opisanego w Idź do).
 • Wartość kosztorysu - obok podana jest wartość kosztorysu w walucie głównej.
 • Rozmiar tekstu - umożliwia zmianę rozmiaru czcionki w programie.