Czytanie plików

Po wywołaniu polecenia Wczytaj z pliku pojawia się systemowe okno Wczytywanie. Fabrycznie jest ono przygotowane do wyszukiwania kosztorysów zapisanych w plikach typu *.koma, *.kom, *.ath i *.xml. Po rozwinięciu pola rodzaju wczytywanego pliku mamy do wyboru osiem możliwości, z których pięć pierwszych nie wymaga wyjaśnienia.

 • Kosztorysy (*.koma, *.kom, *.ath, *.xml)

 • Format KOMA (kosztorysy i katalogi) (*.koma, *.kom)

 • Format kosztorysów (*.koma)

 • Format katalogów (*.kom)

 • Athenasoft (*.ath)

 • Przedmiar w pliku CSV (*.csv,*.txt) oraz w pliku Excel (*.xls,*.xlsx) - Po wybraniu jednej z tych funkcji, wskazaniu pliku i zatwierdzeniu wyboru pokaże się okno Rozpoznanie tabeli, w którym będzie widoczny wczytany formularz. Należy teraz kliknąć w wiersz, który uznamy za nagłówek tabeli i następnie kliknąć w przycisk Krok 1: Wybór wiersza (u dołu okna) lub wskazać ten wiersz dwuklikiem.

  Następnie należy kliknąć w przycisk Krok 2: Wybór kolumn. Ponad wybranym wierszem nagłówka pokaże się wiersz, w którym będą widoczne nazwy kolumn, które program dopasował do kolumn nagłówka. Jeżeli automatyczny wybór uznamy za błędny, to należy kliknięciem w odpowiednią kolumnę wiersza nagłówka dodanego przez program rozwinąć listę nazw kolumn i wybrać z niej właściwą. Jeżeli dana kolumna nie pasuje do żadnej z kolumn formularza obmiaru, to wybieramy słowo: brak.

  Wybór zatwierdzamy przyciskiem OK.

  Ważne

  Wybierając plik do importu należy się upewnić, że jest to zapisany tekstowo plik przedmiaru / obmiaru.

 • Pliki PDF (*.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp) - opisane w Import PDF

 • SKB (Zuzia) (*.xml) - format kosztorysów zapisywanych przez program Zuzia