Zakładka Widok

Wstęga zakładki Widok

Grupa Ustawienia okien

Grupa ta jest nieaktywna, gdy w grupie Okna wciśnięta jest ikona Widok w kartach.

  • img/20.png Maksymalizuj - powoduje wypełnienie całego okna przez formularz aktywnego kosztorysu.
  • img/22.png Sąsiadująco w poziomie - powoduje, że w sytuacji gdy w programie są równocześnie otwarte dwa lub trzy kosztorysy, ich formularze będą wyświetlane jeden nad drugim.
  • img/21.png Sąsiadująco w pionie - powoduje, że w sytuacji gdy w programie są równocześnie otwarte dwa lub trzy kosztorysy, ich formularze będą wyświetlane obok siebie. Jeżeli w pamięci programu jest więcej niż trzy kosztorysy, ekran zostanie podzielony na prostokąty w pionie i poziomie.
  • img/18.png Kaskadowo ustawia formularze kosztorysów w postaci kaskady, dzięki czemu można w dowolnym momencie każdy z nich wywołać na wierzch klikając w brzeg jego formularza.

Grupa Okna

  • img/54.png Lista okien - powoduje rozwinięcie listy kosztorysów znajdujących się aktualnie w pamięci programu. Nazwa tego, który jest w danym momencie aktywny, jest pogrubiona. Kliknięcie w inny spowoduje zmianę kosztorysu aktywnego (widocznego w oknie).
  • img/3207.png Widok w kartach - ustawia widok kosztorysów w ten sposób, że u góry formularza każdego z kosztorysów pojawia się zakładka z jego nazwą, dzięki czemu można w każdej chwili wywołać do wierzchu dowolny z nich.
  • img/18.png Uwolnione okna - Pozwala na wyjęcie okien z formularzami kosztorysów poza obszar okna głównego programu oraz wstawienie ich z powrotem. Przycisk jest aktywny tylko przy wyłączonej funkcji Widok w kartach. Więcej w Praca na wielu monitorach