Przelicznik jednostek

_images/przelicznik_jednostek.png

W tym oknie możliwe jest ustalenie przelicznika podczas zmiany jednostek. Wartość można wpisać w dowolne z dwóch pól, dzięki czemu nie trzeba osobno obliczać odwrotności wartości.

Jeżeli w bazie zostaną znalezione przeliczniki dla pary jednostek w elementach podobnych do aktualnie edytowanego, to zostaną wyświetlone w spisie Elementy podobne (podobieństwo elementów jest określane na podstawie indeksu).

Jeśli w oknie Przelicznik jednostek zaznaczone było hasło Dodaj do bazy przeliczników jednostek a którejś z jednostek nie ma w bazie, to pokaże się okno Dodawanie jednostki do bazy.