Spis kopii awaryjnych

Jeżeli w opcjach programu na zakładce Ogólne zostało wyłączone (ustawione na 0) zapisywanie kopii awaryjnych, to w przypadku niespodziewanego zamknięcia programu w wyniku awarii lub nagłego wyłączenia komputera nie będzie możliwości odzyskania wyników pracy z programem. Dlatego wskazane jest, aby w polu Wykonuj kopię awaryjną co ... minut ustawić wartość większą od zera. Program pozwala na określenie tego czasu w zakresie 0-120 min. Najlepiej ustawić tę wartość na poziomie 5 - 10 minut, wówczas w przypadku awarii straty będą stosunkowo niewielkie.

Gdy program został wyłączony w trybie awaryjnym, to przy kolejnym uruchomieniu pojawi się okno Spis kopii awaryjnych. Będzie w nim widoczna lista kosztorysów, które były w pamięci programu w momencie przerwania pracy. Przy każdym z nich podana jest ścieżka do folderu, w którym się ten kosztorys znajdował przed wczytaniem, lub do którego został zapisany. Jeżeli kosztorys jest kosztorysem utworzonym podczas ostatniej sesji pracy z programem, nie został jeszcze zapisany i tym samym nie ma nazwy, to będzie on widoczny w spisie pod nazwą (nowy, niezapisany kosztorys), a w miejscu ścieżki będzie widniało słowo (brak). Z lewej strony każdego kosztorysu w spisie widoczna jest lista wyboru:

_images/wczytajawaryjna.png

Po kliknięciu w img/trojkacik.png przycisk rozwijania, wyświetlą się trzy możliwości do wyboru:

  • Wczytaj - kopia awaryjna zostanie wczytana po zatwierdzeniu okna przyciskiem OK
  • Zachowaj - kopia awaryjna nie zostanie wczytana a przy kolejnym uruchomieniu programu wyświetli się okno spisu kopii awaryjnych z ponowną możliwością wczytania tej kopii
  • Usuń - kopia awaryjna nie zostanie wczytana i zostanie bezpowrotnie usunięta z dysku. Jeżeli kosztorys był wcześniej zapisany na dysku, to zostanie usunięta tylko jego kopia awaryjna a sam kosztorys pozostanie na dysku.

Aby przyspieszyć wybór, zamiast każdorazowo klikać w przycisk rozwijania, wystarczy kliknąć w pole listy i przewinąć kółkiem myszy do odpowiedniego wyboru.

Kliknięcie przycisku Anuluj jest równoznaczne z wybraniem Zachowaj dla wszystkich kopii awaryjnych.