Scal elementy pozycji

_images/scalanieelementowpozycji.png

W oknie tym wskazujemy dwuklikiem element główny (ten, do którego dołączone zostaną nakłady pozostałe). Czcionka w wierszu elementu głównego będzie pogrubiona. W kolumnie Współczynnik elementów dołączanych określamy ile razy należy zwiększyć (lub zmniejszyć) normę elementu dołączanego w sytuacji, gdy jednostki łączonych elementów są różne.

Może się zdarzyć, że oznaczenia jednostek miary będą jednakowe, ale jednostki te nie będą sobie równe. Na przykład łączymy ze sobą cegły o różnych wymiarach. Dlatego należy pamiętać, że jednostka w kolumnie j.m. (przed kolumną wsp. ) oznacza jednostkę materiału, który jest widoczny w danym wierszu, a jednostka w kolumnie na j.m. jest jednostką materiału, który go zastąpi. W kolumnie wsp. można wpisać wyrażenie. Gdy jednostki są różne, a pozostawimy współczynnik równy 1, to program zapyta, czy na pewno nie chcemy zastosować innego.