Eksport danych

_images/eksportdanych.png

Eksportuj - pozwala na eksport wybranych elementów kosztorysu do plikuExcel, programu Excel lub uniwersalnego pliku CSV.

W górnej części okna Export danych można wybrać czy chcemy eksportować wskazane formularze, czy aktywny widok. Jeżeli wybrane formularze, to w polu Dane zaznaczamy, które mają być eksportowane. Gdy chcemy eksportować aktywny widok, to możemy określić czy wszystkie dane, czy tylko zaznaczone.

Należy pamiętać, że nie każdy widok można eksportować (nie można kosztorysu ani przedmiaru). Gdy jednak chcemy dane z takiego formularza przenieść do Excela, to możemy to zrobić metodą kopiuj-wklej, Czyli otwieramy wybrany widok kosztorysu, zaznaczamy, co chcemy kopiować. Jeżeli wszystko, to wystarczy Ctrl+A i Ctrl+C. Otwieramy formularz programu Excel i wciskamy Ctrl+V. Różnica między eksportem do Excela, a metodą kopiuj-wklej i eksportem do pliku CSV polega na tym, że w eksporcie oprócz danych przekazywane są też zależności matematyczne między danymi.

W dolnej części okna określamy czy eksportujemy do programu Excel, pliku programu Excel, czy też do pliku CSV. Należy przy tym pamiętać, że eksport do programu spowoduje otwarcie programu Excel, a eksport do pliku, to tylko zapis pliku na dysku. W obu przypadkach na komputerze musi być zainstalowany program Excel, bo inaczej eksport się nie powiedzie.