Warianty działów i pozycji

Program KOMA pozwala na stosowanie rozwiązań wariantowych nie tylko dla elementów RMS , ale także na poziomie działów i pozycji Gdy chcemy utworzyć warianty dla działów i / lub pozycji, musimy na wstędze widoku przedmiar lub kosztorys kliknąć w ikonę Warianty pozycji aby pokazało się okno definicji wariantów.

Z menu spod prawego klawisza myszki wybieramy hasło Dodaj pytanie . Pokaże się drzewko pytania z dwiema odpowiedziami. Jeżeli chcemy do pytania dodać więcej odpowiedzi, to możemy z menu podręcznego wykorzystać hasło Dodaj odpowiedź . Nazwy pytania i odpowiedzi należy zmienić tak, aby w jasny sposób mówiły, z czym (jakimi zmianami w kosztorysie) jest związane to rozwiązanie. W oknie definicji wariantów pokażą się pola wyboru przy wszystkich elementach struktury kosztorysu.

_images/warianty_pozycji.png

Należy teraz wybrać jedną z odpowiedzi zaznaczając przy niej pole wyboru i przyporządkować do niej wybrane działy i / lub pozycje, zaznaczając przy nich pola wyboru. Następnie przełączamy się na inną odpowiedź i postępujemy tak samo.