Historia kosztorysów

Podczas pracy z kosztorysem, program może rejestrować wszystkie zmiany dokonywane w trakcie. Dostęp do historii kosztorysów umożliwia poniższe okno:

_images/historia_kosztorysow.png

Po lewej stronie okna Przeglądarka historii widoczny jest spis plików wszystkich kosztorysów, które znajdują się w historii.

Po prawej stronie znajduje się spis wersji tych plików, czyli przedstawione są kolejne etapy pracy nad kosztorysem z określeniem daty i godziny zapisania konkretnej wersji.

Po zaznaczeniu wybranej wersji i kliknięciu w przycisk Wczytaj zaznaczoną wersję (lub po dwukliku w wybraną wersję kosztorysu) program wczyta wybraną wersję kosztorysu.

Dzięki temu można wrócić do wersji kosztorysu sprzed pięciu minut, sprzed godziny czy sprzed miesiąca. Zaznaczenie konkretnego pliku po lewej stronie spowoduje, że spis wersji w prawej części okna, zostanie zawężony do wersji zaznaczonego kosztorysu. Dodatkowo w lewej górnej części okna znajdują się pola umożliwiające zdefiniowanie nazwy oraz zakresu dat, z którego program ma wyświetlać pliki.

Ważne

Aby opisany mechanizm mógł zadziałać prawidłowo, należy tworzonemu kosztorysowi nadać nazwę. Najlepiej od razu po wybraniu z menu programu hasła Nowy wykonać operację Zapisz jako. Dane pliku bez nazwy nie będą zapisywane w historii.