Scalanie pozycji

_images/scalaniepozycji.png

W oknie tym należy dwuklikiem wskazać, która pozycja ma pozostać.

Do niej zostaną dołączone pozostałe zaznaczone.

W oknie tym można określić współczynniki przeliczeniowe dla obmiarów poszczególnych dołączanych pozycji składowych. Dzięki temu normy elementów z pozycji dołączanych zostaną odpowiednio zmodyfikowane (pomnożone).

Należy pamiętać, że jednostka w kolumnie j.m. (przed kolumną wsp. ) oznacza jednostkę pozycji, która jest widoczna w danym wierszu, a jednostka w kolumnie na j.m. jest jednostką pozycji, do której ją dołączymy. W kolumnie wsp. można wpisać wyrażenie.