Nakłady pomocnicze w menu pozycji

_images/nakladypomocnicze.png

W tym oknie są trzy wiersze R pom, M pom i S pom, które pozwalają na określenie sposobu liczenia nakładów pomocniczych z poziomu pozycji. W oknie tym można określić jakie nakłady pomocnicze dla pozycji chcemy zdefiniować. Zaznaczając pole wyboru przed odpowiednią literą, określamy, że taki nakład pomocniczy będzie w pozycji występował. W polu edycyjnym przed znakiem % wpisujemy wartość procentową nakładu. Następnie w kolumnach od R, od M i od S zaznaczamy, jakie RMS-y będą miały wpływ na wartość danego nakładu pomocniczego. Na przykład zaznaczenie od R w wierszu M pom spowoduje, że wartość materiałów pomocniczych w danej pozycji będzie liczona od całej robocizny. Zaznaczenie od... w jednym wierszu spowoduje, że elementy wskazanego typu nie będą wpływać na nakłady pomocnicze w innym. Na przykład, gdy zaznaczymy od R w wierszu M pom, to nie możemy zaznaczyć od R w wierszu R pom, ani S pom. Jeżeli zaznaczyliśmy, że M pom ma być liczone od M, to wartość materiałów pomocniczych w pozycji będzie liczona od wszystkich materiałów w pozycji. Jeżeli chcemy z tego któryś materiał wyłączyć, to musimy wywołać okno edycyjne RMS dla tego elementu i tam odznaczyć liczenie nakładów pomocniczych.

Korzystanie z tego okna jest bardzo wygodne, gdy chcemy wyłączyć liczenie nakładów pomocniczych w pozycji. Zamiast zmieniać dane każdego elementu RMS, wystarczy zrobić to z poziomu pozycji w ten sposób, że zaznaczamy np. pole przy M pom i w pole % wpisujemy liczbę 0.