Panel Narzut

_images/panelnarzut.png

Panel ten staje się aktywny tylko dla widoku podsumowania kosztorysu lub działu.

W pole Nazwa wpisujemy nazwę definiowanego narzutu.

W pole Skrót wpisujemy jego skrót, który będzie widoczny w odwołaniach innych narzutów do niego.

Gdy pole wyboru Procentowo nie będzie zaznaczone, to w pole wartość wpiszemy kwotę w walucie, którą można wybrać w sąsiednim oknie. Kwota ta zostanie dodana jako narzut do elementów typu R, M i / lub S zgodnie z zaznaczeniem pól wyboru w ramce poniżej.

Narzut kwotowy oczywiście nie może być przyporządkowany do żadnej grupy.

Gdy pole wyboru Procentowo będzie zaznaczone, to liczba wpisana w pole Wartość traktowana będzie jako określony procent od wartości elementów wskazanych poniżej. Jeżeli dany narzut dotyczy kosztów bezpośrednich, to można określić grupę elementów, od wartości których będzie liczony.

W panelu Narzuty można także określić wartość podatku od towarów i usług VAT. Może on być jednak określony tylko dla kosztorysu (a nie działów niższego poziomu) i musi być dodany po narzutach jako ostatni. Aby wskazać, że zamiast narzutu określamy podatek VAT, wystarczy zaznaczyć pole wyboru VAT lub w jedno z pól Nazwa lub Skrót wpisać tekst VAT.