Zakładka Start

Wstęga zakładki Start

Wybór tej zakładki nie powoduje zmiany zawartości okna głównego programu. Wstęga zakładki Start zawiera trzynaście ikon:

 • img/1.png Nowy - umożliwia stworzenie nowego (pustego) kosztorysu
 • img/2.png Wczytaj - otwiera okno wyboru plików z dysku i umożliwia wczytanie do pamięci programu zapisanego kosztorysu lub pliku csv, txt, xls, xlsx albo PDF. Szczegóły w Czytanie plików.
 • img/80.png Wyszukaj - pozwala na wybór kosztorysu w sytuacji gdy nie znamy nazwy pliku z tym kosztorysem lub nie znamy jego dokładnej lokalizacji na dysku. Szczegółowy opis w Wyszukiwanie kosztorysów na dysku
 • img/3206.png Import PDF - służy do wczytywania i przetwarzania na format pliku programu KOMA kosztorysu zapisanego w formacie PDF lub zeskanowanego - szczegółowy opis w Import PDF.
 • img/3.png Zapisz - służy do zapisania aktywnego kosztorysu na dysku pod nadaną mu wcześniej nazwą
 • img/4.png Zapisz jako - zapisuje aktywny kosztorys pod nową nazwą
 • img/29.png Import cen - umożliwia aktualizację istniejącego lub utworzenie nowego cennika i wczytanie do niego cen elementów RMS pobranych z aktualnego lub wskazanego cennika albo wskazanej bazy danych. Dokładnie jest to opisane w dodatku Import cen.
 • img/10.png Opcje - otwiera okno edycji opcji programu i kosztorysu, opisane w Opcje
 • img/8.png Drukuj - pozwala na wydruk kosztorysu lub jego elementów, opisane w Wydruki
 • img/120.png Porównanie kosztorysów - Pozwala porównać ze sobą dwa kosztorysy. Opisane w Porównywarka kosztorysów (Sprawdzanie zgodności kosztorysu z katalogami)
 • img/131.png Sprawdź kosztorys - służy do sprawdzania zgodności kosztorysu z danymi katalogowymi. Opisane w Porównywarka kosztorysów (Sprawdzanie zgodności kosztorysu z katalogami)
 • img/historia.png Historia kosztorysów - wyświetla przeglądarkę historii kosztorysów, która umożliwia wczytanie dowolnej wersji edytowanego kosztorysu. Opisane w Historia kosztorysów
 • img/3208.png Pomoc - Wywołuje instrukcję obsługi programu