Modyfikuj ceny współczynnikiem

_images/modyfikuj.png

Okno służy do modyfikacji cen określonych elementów za pomocą współczynnika. Po wpisaniu odpowiedniej wartości w pole Współczynnik i zatwierdzeniu przyciskiem Modyfikuj, mnożone będą elementy, dla których przy nazwie typu zaznaczyliśmy pole wyboru. Gdy zaznaczymy Robocizna, Materiały lub Sprzęt, to pomnożone zostaną wszystkie elementy danego typu. Można jednak zaznaczyć kilka elementów M w zestawieniu, wywołać okno modyfikacji cen i zaznaczyć pole wyboru przy Sprzęt oraz Zaznaczone elementy. Wówczas przemnożone zostaną ceny całego sprzętu i tych materiałów, które były zaznaczone.

Gdyby jednak w powyższej sytuacji zaznaczone było też pole wyboru Materiały, to pomnożone zostałyby ceny wszystkich materiałów, a nie tylko zaznaczonych w spisie.