Zastąp element zestawienia

_images/zastapelementrms.png

Okno służy do zastępowania elementu zestawienia w elemencie pozycji. Nowy element zestawienia można wybrać z:

  • aktualnego kosztorysu,
  • konkretnego cennika, który można wybrać z rozwijalnego okna poniżej napisu Wybierz cennik
  • całej kartoteki. - element zostanie wstawiony z ceną zerową

Po zaznaczeniu elementu w liście po prawej stronie okna, u dołu pojawią się pola, w których można określić przelicznik jednostki.

Żeby uniknąć konieczności ewentualnego przeliczania w sytuacji, gdy znany jest przelicznik tylko w jedną stronę (np. 1 opakowanie = 2,33 litra) u dołu okna znajdują się dwa pola, które umożliwiają określenie współczynnika jednostki . W jednym można podać przelicznik nowej jednostki na starą, a w drugim starej na nową.

Jeżeli wpiszemy coś w oba pola, brany pod uwagę będzie przelicznik wpisany później.

Czasem może się zdarzyć, że jednostki miary obu elementów są jednakowe ale normy zużycia muszą być różne (np. pustaki o różnych wymiarach). W takiej sytuacji, jeżeli mamy wątpliwości, należy najechać kursorem na jedną z jednostek, a w dymku pokaże się nazwa elementu.