Dodawanie jednostki do bazy

_images/oknododawaniajednostki.png

To okno wyświetla się podczas dodawania jednostki do bazy i pozwala na wpisanie jednostki miary oraz jej kodu. Dodatkowo, podczas wprowadzania nazwy jednostki, program sprawdza w bazie jednostek, czy już jest podobna jednostka. To pozwala uniknąć dublowania jednostek, np. w przypadku wpisania jednostki z błędem.