Panel Dział

_images/paneldzialu.png

Gdy edytowanym działem jest kosztorys, pole Podstawa można wypełnić, jeżeli będziemy chcieli dany kosztorys wykorzystywać jako źródło danych dla innych kosztorysów (katalog).

Tekst wpisany w to pole będzie widoczny jako nazwa katalogu. Jeżeli nic tam nie zostało wpisane, należy przeglądać katalogi przy włączonej opcji Wyświetlanie nazw plików.

Zakładka Obmiary pozwala na wyliczenie ilości jednostek elementarnych dla jednej lub kilku wielkości, które charakteryzują dany dział. Wartość obmiaru działu będzie widoczna w Tabeli Elementów Scalonych jako Il.j.el.Obmiary można usuwać lub dodawać kolejne przy pomocy menu podręcznego wywoływanego prawym klawiszem myszy.

Wartość obmiaru można wpisać jako liczbę, wyrażenie, albo też wyliczyć korzystając z pełnych mechanizmów przeliczania obmiarów (takich jak dla pozycji). W tym celu należy na widoku Zestawienia / Działy uaktywnić ikonę img/75.png Przedmiar lub Obmiar.

Zakładka Kod CPV pozwala na przypisanie do działu kodu (lub kodów) CPV. Służy do tego menu podręczne formularza kodów wywoływane prawym przyciskiem myszy. Kodów CPV można przypisać do działu kilka, zaznaczając pola wyboru przy wybranych elementach listy kodów. Aby zwiększyć szczegółowość wyboru kodów można rozwijać poszczególne elementy za pomocą znaków img/zwiniety.png po lewej stronie listy kodów.