Panele w interfejsie programu

Po lewej stronie ekranu znajduje się panel Spis pozycji służący do szybkiej nawigacji po kosztorysie i wygodnej modyfikacji jego struktury. Po prawej stronie jest pięć paneli służących do edycji danych kosztorysu. Jest to rozmieszczenie fabryczne, dostosowane do monitorów z panoramicznymi ekranami. Użytkownik może ich położenie dowolnie zmieniać klikając w nagłówek panelu i przeciągając go przy wciśniętym lewym przycisku myszy. Jeżeli komputer ma dwa monitory, to panele można przeciągnąć na drugi z nich. Gdy jest tylko jeden monitor z niezbyt szerokim ekranem to można panel Spis pozycji przeciągnąć tak, aby stał się jedną z zakładek paneli prawej strony ekranu. Można też panele zwinąć “odpinając” pinezkę w prawym górnym rogu panelu. W każdej chwili można przywrócić domyślne ustawienie paneli, klikając przycisk Przywróć domyślny wygląd w opcjach programu.

Ważne

Gdy na zakładce panelu edycyjnego widoczna jest ikona img/3212.png , to znaczy, że znajduje się on w stanie edycji i przed rozpoczęciem edycji innego elementu należy zatwierdzić lub odrzucić wprowadzone zmiany.

Ważne

Panele edycji danych elementów kosztorysu umieszczone z prawej strony ekranu można zastąpić wyskakującymi okienkami edycyjnymi poprzez odznaczenie hasła Edycja w panelach edycyjnych na zakładce Ogólne w opcjach programu. Zmiana tej opcji wymaga zamknięcia i ponownego uruchomienia programu.

Ważne

We wszystkich polach edycyjnych, które wymagają wstawienia liczby można wpisywać wyrażenia. Jeżeli w polu ma być liczba, to wyrażenie zostanie przeliczone i w polu pojawi się jego wynik.

Ważne

Jeżeli do pola edycyjnego wpisaliśmy wyrażenie, a chcemy, żeby widoczna była liczba, możemy całe wyrażenie lub jego fragment zaznaczyć i spod prawego przycisku myszy wywołać menu, z którego wybierzemy hasło Wylicz zaznaczone. Spowoduje to, że zaznaczone wyrażenie zostanie przeliczone i w jego miejsce będzie wstawiona liczba odpowiadająca jego wartości.

Hasła tego nie ma w polach, gdzie widoczne mogą być tylko liczby. Tam przeliczenie nastąpi automatycznie.