Panel RMS w zst.

_images/panelrmswz.png

Pola Indeks i Nazwa są zwykłymi polami tekstowymi.

W polu j.m. można wpisać jednostkę miary z klawiatury, lub wybrać ją ze spisu, który się rozwinie po kliknięciu w pole edycji jednostki. Jeżeli element miał już jednostkę i tu ją zmieniamy, to program zapyta o przelicznik.

W polu Cena należy wpisać cenę elementu w walucie, którą wybierzemy w polu Waluta. Obok tego pola umieszczona jest ikona img/80.png, która wywołuje okno wyboru ceny opisane w Szukaj ceny

Pole Grupa pozwala wybrać jedną z grup zdefiniowanych w opcjach kosztorysu, co pozwoli na określanie różnych narzutów dla różnych elementów danego typu, lub różnej wartości kosztów transportu wliczanej w cenę materiałów.

Pole Wsp. ceny pozwala określić współczynnik ceny elementu RMS.

Pole Ilość inwestora pozwala określić, jaką ilość danego materiału dostarczył inwestor.

Ważne

Wszystkie zmiany w tym panelu dotyczą elementów we wszystkich pozycjach kosztorysu.

Ważne

Aby edytować dane elementu zestawienia w tym panelu, należy go zaznaczyć w zestawieniu RMS lub kliknąć dwukrotnie na widoku formularza kosztorysu w wybrany wiersz elementu pozycji.