Wybór modyfikacji katalogowych

_images/oknomodyfikacjekatalogowe.png

Okno modyfikacji katalogowych zawiera modyfikacje pozycji przewidziane przez autorów katalogu. Można w nim zaznaczyć, które modyfikacje chcemy uwzględnić. W niektórych przypadkach należy podać wartość parametru, która jest odpowiedzią na pytanie pojawiające się przy danym punkcie