Dopasuj wartość kosztorysu

_images/dopasowaniecen2.png

U góry okna, po prawej stronie napisu Nowa wartość kosztorysu: widoczna jest aktualna wartość kosztorysowa robót (4). Poniżej znajdują się cztery zakładki.

Pierwsza, Dopasuj, służy do określenia kwoty, do jakiej ma być zbliżona nowa wartość kosztorysu. Kwotę tę należy wpisać w pole Dopasuj wartość kosztorysu do: (1). Poniżej należy zaznaczyć pola wyboru (2) przy hasłach Robocizna, Materiały i/lub Sprzęt aby zdecydować, których elementów ceny mają być modyfikowane. Można także zaznaczyć, że w dopasowaniu wartości mają brać udział pozycje uproszczone. Jeżeli przed wywołaniem tego okna zostały zaznaczone elementy RMS w zestawieniu, to będzie można zaznaczyć pole Zaznaczone elementy. Wybranie tego pola umożliwi modyfikację cen tylko wybranych elementów.

Kliknięciem przycisku Dopasuj wartość kosztorysu (3) u dołu okna po prawej stronie uruchamiamy mechanizmy przeceniania kosztorysu. Ceny elementów wybranego typu ulegną proporcjonalnej zmianie. Propozycja nowej wartości pojawi się u góry okna (4). Jeżeli będzie ona zbyt odległa od żądanej, można ponownie kliknąć w przycisk Dopasuj... Operację tę można powtórzyć kilkakrotnie.

Dopasowanie cen wykonywane jest w kolejnych trzech etapach. W sytuacji, gdy dopasowanie będzie trwało zbyt długo, można kliknąć przycisk Przerwij dopasowanie.

Jeżeli nadal nie jesteśmy zadowoleni z wyliczonej wartości, możemy wejść na którąś z zakładek Robocizna, Materiały i/lub Sprzęt i tam zmienić ceny ręcznie za pomocą suwaków.

Zmiany cen zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (5).