Warianty elementów RMS w pozycji

_images/warianty.png

Wybory (grupy wariantów) można dodawać i usuwać korzystając z menu spod prawego przycisku myszy w polu po lewej stronie okna Warianty.

Wybór hasła img/35.png Dodaj pytanie spowoduje pojawienie się nowego pytania z dwiema odpowiedziami. Pytania i odpowiedzi można też dodawać i odejmować korzystając z ikon img/35.png i img/25.png znajdujących się poniżej pola wariantów, nad przyciskiem Anuluj.

W polu Pytanie wpisujemy tekst, który będzie widoczny w polu Wybory panelu edycji danych RMS w pozycji. W polu Odpowiedź wpisujemy tekst, który będzie widoczny w polu Przyp. panelu edycji danych RMS-ów przyporządkowanych do tego wariantu. W pole Zamień wpisujemy fragment opisu, który dla wybranego wariantu ma być zastąpiony innym tekstem. W pole na wpisujemy tekst, który ma być wstawiony w miejsce tekstu z pola Zamień.

Gdy w pole Zamień nie wpisano żadnego tekstu, to tekst z pola na zostanie dodany na końcu opisu pozycji. Gdy w pole na nie wpisano żadnego tekstu, to tekst z pola Zamień zostanie usunięty z opisu pozycji.

U góry okna znajduje się pole zawierające oryginalny tekst opisu pozycji.

Poniżej pól Zamień i na widoczny jest tekst opisu taki, jaki będzie gdy wybrane będą warianty, przy których zaznaczone zostały pola wyboru. Pod tym tekstem znajduje pole z wykazem wszystkich elementów RMS w pozycji. W kolumnie po lewej stronie znajdują się pola wyboru.

Zaznaczenie któregoś z nich spowoduje, że dany element zostanie przyporządkowany do aktualnie wybranego wariantu. Elementy RMS , które nie zostały przyporządkowane do żadnego wariantu, będą aktywne zawsze.

Gdy pytanie wyświetlone jest pogrubioną czcionką to oznacza, że do przynajmniej jednego z jego odpowiedzi są przypisane elementy pozycji.

Gdy odpowiedź wyświetlona jest pogrubioną czcionką to oznacza, że jest do niej przypisany co najmniej jeden element pozycji.

Elementy pozycji, które wyświetlone są na zielonym tle, są już przypisane do którejś z odpowiedzi.

Aktywny będzie ten wariant, przy którego nazwie jest zaznaczone pole wyboru.