Zapisz ceny w historii

Dokonując zmiany cen w kosztorysie, mamy możliwość zapamiętywania tych, które są w nim obecnie. Pozwala to na ewentualną rezygnację z dokonanych zmian.

Ponieważ zmiany cen (wszystkich lub wybranych) można dokonywać wielokrotnie, program pozwala na zapisywanie wszystkich lub wybranych zmian. Jeżeli przewidujemy, że być może będziemy chcieli powrócić do cen sprzed dokonanej zmiany, to omawiana funkcja jest potrzebna, abyśmy mieli do czego wracać.

Po wywołaniu tej funkcji pokaże się okno, które pozwoli na nadanie nazwy zapisywanym cenom.

_images/zapiszhistoriecen.png