510 590 304 [email protected]

Autor:

Przeglądarka historii kosztorysów

Historia kosztorysów

W wersji 5.0.3.32 dodany został mechanizm, który umożliwia zapamiętywanie wszystkich wersji kosztorysu, nad którym pracuje użytkownik. Dzięki temu można przywrócić kosztorys do stanu sprzed np. godziny czy tygodnia. Historia kosztorysów jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć w opcjach programu: Jeżeli historia kosztorysów jest włączona, to przy każdym zapisaniu kosztorysu na […]

Dopasowanie wartości kosztorysu „co do grosza”

W wersji 5.0.3.26, programu do kosztorysowania KOMA 5, zgodnie z prośbami użytkowników, zmodyfikowaliśmy mechanizm dopasowania ceny. Dodana została możliwość dopasowania cen wybranych elementów, a nie wszystkich, jak do tej pory. Dla przypomnienia – KOMA 5 pozwala na automatyczne dopasowanie cen w taki sposób, aby wartość kosztorysu osiągnęła żądaną kwotę. Do […]

Okno wyceny

Wycena kosztorysu w programie KOMA 5

W programie KOMA 5, ceny elementów RMS można wprowadzić ręcznie – bezpośrednio w formularzu zestawienia. Wygodniej jest jednak skorzystać z mechanizmu wyceny na podstawie wybranego cennika. Ustawienia wyceny Okno wyceny można wywołać przyciskiem Wycena: Wyświetli się okno wyceny: Na zakładce Opcje należy zaznaczyć cenniki, na podstawie których ma zostać dokonana […]

Przenoszenie

Przenoszenie obmiarów do programów do kosztorysowania

Wymiary zdjęte za pomocą programu Perspektywa należy przenieść do programu do kosztorysowania. W przypadku programuKOMA 5 robi się to bardzo prosto. Wystarczy kliknąć w drzewie wymiarów Perspektywy i wybraną wartość lub wyrażenie przeciągnąć na zakładkę Przedmiar/Obmiar, na której jest widoczny formularz aktualnie otwartego w KOMIE kosztorysu. W przypadku innych programów […]

Prostokat

Pobieranie danych obmiarowych z figur nieregularnych

Pobieranie danych obmiarowych z prostokątów jest bardzo proste. Wystarczy wskazać trzy wierzchołki, a czwarty zostanie wskazany przez program. Nieco bardziej skomplikowane jest zdejmowanie wymiarów wielokątów. Gdy wymiarowany wielokąt jest złożeniem kilku prostokątów mamy dwie możliwości. Można jego kształt zaznaczyć jako wielokąt, a w kolejnej wersji będzie można też jako sumę […]

Poziomowanie

Co robić, gdy rysunek jest zukosowany?

Można nie robić nic i zdejmować wymiary rysując linie ukośne. Istnieje jednak wówczas ryzyko, że zdejmowane wymiary będą niezbyt dokładne. Dlatego dobrze jest wykorzystać funkcję Poziomuj lub Pionuj. Gdy chcemy skorzystać z funkcji poziomowania, musimy wybrać hasło Poziomuj ze wstęgi programu, a następnie poprowadzić linię wzdłuż krawędzi, którą chcemy wypoziomować. […]

Dom plan

Jak pobierać dane obmiarowe ze zdjęć?

Zdjęcia budynków podlegają zniekształceniom perspektywicznym. Dlatego zanim przystąpimy do pobierania danych obmiarowych ze zdjęć, należy najpierw dokonać korekty tych zniekształceń. W programie Perspektywa robi się to bardzo prosto. Wystarczy ze wstęgi wybrać funkcję Zdefiniuj plan. Pozwala ona na zaznaczenie fragmentu zdjęcia, który w rzeczywistości jest prostokątem, a tu widoczny jest […]

Podaj szerokość

Jak pobierać dane obmiarowe z planów?

Jeżeli plan jest zwymiarowany, to bardzo łatwo można sprawić, że wymiary będą zrozumiałe dla programu. Wystarczy w tym celu wybrać ze wstęgi programu hasło Wymiar poziomy, zaznaczyć na rysunku którykolwiek z wymiarów poziomych (najlepiej jak najdłuższy, bo wtedy ewentualny błąd będzie mniejszy) i wpisać w pole Szerokość liczbę określającą zaznaczony […]

Featured Video Play Icon

Sprawdzanie kosztorysu

Kosztorysant robi kosztorys i przedstawia go jako podstawę do zapłaty za roboty budowlane. Po drugiej stronie jest inspektor nadzoru, który aby taki kosztorys zatwierdzić, musi go najpierw sprawdzić. Program KOMA ma opracowane specjalnie w tym celu narzędzia. Wystarczy kosztorys podlegający sprawdzeniu wczytać do pamięci programu i na zakładce Start wybrać […]

Featured Video Play Icon

Modyfikowanie wartości kosztorysu

Zdarza się, że chcemy zmienić wartość kosztorysu. Obniżyć, aby wygrać przetarg, lub podwyższyć, aby zwiększyć zysk. Program KOMA posiada mechanizmy, które ułatwiają taką operację. Gdy wybierzemy w widoku Zestawienie R, M lub S Ikonę Dopasuj wartość kosztorysu, pokaże się okno Dopasowanie cen. Możemy teraz w pole Dopasuj… wpisać wartość kosztorysu, […]

Featured Video Play Icon

Katalog z kosztorysów

Równoważność katalogów i kosztorysów znakomicie ułatwia tworzenie i porządkowanie katalogów własnych. Wystarczy wczytać kosztorys, który zawiera ciekawe, nietypowe pozycje, wybrać te, które mogą się przydać później i skopiować je do kosztorysu, który uczynimy katalogiem własnym. Operacja taka jest bardzo prosta, bo niczym nie różni się od działania na dwóch kosztorysach. […]

Featured Video Play Icon

Import plików PDF – poprawianie tabeli

W prezentowanym na filmie przykładzie litery tekstu za bardzo zbliżają się do ramek formularza, niekiedy wręcz wchodząc na nie. Jest to powodem, dla którego program niewłaściwie rozmieścił tekst w celach formularza i w rezultacie kosztorys został odczytany nieprawidłowo. W takim przypadku można bardzo łatwo poprawić linie, uzupełniając tam, gdzie ich […]

Featured Video Play Icon

Import plików PDF

Import pliku PDF w programie KOMA 5 należy rozpocząć od przejrzenia go, aby zorientować się, na których stronach dokumentu znajduje się przedmiar. Z dokumentami zapisanymi jako PDF nie powinno być kłopotu, ale z dokumentami zeskanowanymi z wydruku może być różnie. Po wywołaniu funkcji Import PDF i wybraniu pliku do wczytania […]

Featured Video Play Icon

Edycja w formularzu przedmiaru

Na widoku Przedmiar / Obmiar można wstawiać cztery typy wierszy: – wyrażenia – komentarze – sumy częściowe – końce obliczeń pomocniczych Mechanizmy programu pozwalają na wstawianie wierszy każdego typu w trybie wstawiania wyrażeń, w którym to trybie po zatwierdzeniu jednego wiersza pojawia się kolejny, pusty. Aby wiersz ten stał się […]

Featured Video Play Icon

Kolekcje kosztorysów oraz wyszukiwanie na dysku

Kosztorysów w repozytorium może być pamiętanych co najwyżej szesnaście. Aby mogło ich być więcej, w programie KOMA 5 daliśmy możliwość tworzenia kolekcji folderów z kosztorysami. W opcjach programu, na zakładce Ścieżki ikoną + wywołujemy okno nowej ścieżki. Następnie ikoną z trzema kropkami wywołujemy okno przeglądania dysku w poszukiwaniu folderu.  Rozwijamy w nim […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close