510 590 304 [email protected]

Cechy programu KOMA 5

Czytelny interfejs

 • Formularz kosztorysu jak w wersji papierowej
 • System zakładek
 • Spis pozycji
 • Panele boczne lub wyskakujące okienka
 • Grupy funkcji na wstędze
 • Pokazywanie / ukrywanie elementów nieaktywnych
 • Zwijanie / rozwijanie działów i pozycji
 • Liczenie ilości jednostek elementarnych w dziale mechanizmami obmiaru
 • Łatwe zastępowanie wyrażeń liczbami
 • Prosty sposób definiowania nakładów pomocniczych
 • Wyróżnianie wierszy komentarza
 • Sygnalizacja błędnych wyrażeń
Czytelny interface
Sygnalizacja błędnych wyrażeń

Możliwości wyceny

 • Zerowanie wybranych cen lub wszystkich
 • Import cen Sekocenbudu
 • Import cen Intercenbudu
 • Import cen Orgbudu
 • Import cen z dowolnego kosztorysu
 • Wycena pojedynczego elementu w zestawieniu
 • System grup elementów RMS z określeniem kosztów zakupu
 • Definiowanie domyślnych narzutów
 • Pobieranie kursów walut z NBP i EBC
 • Modyfikacja wartości kosztorysu współczynnikiem
 • Dopasowywanie wartości do założonej
 • Rozliczanie robocizny Razem / Osobno
 • Koszty zakupu jako narzut lub wliczane w cenę
 • Historia zmiany cen
Dopasowanie wartości kosztorysu
Historia cen

Prosta obsługa

 • System podpowiedzi
 • System skrótów klawiszowych
 • Czytelne menu
 • Prosty wybór pozycji katalogowych
 • Prosta wycena według cenników
 • Sygnalizacja błędów i uwag w pozycjach
 • System notatek
 • Wyliczanie normy z ilości
 • Modyfikacja katalogów tak, jak kosztorysów
 • Pobieranie danych z innych kosztorysów tak, jak z katalogów
System podpowiedzi
Wybór pozycji

Wiele możliwości

 • Warianty elementów RMS
 • Warianty pozycji i działów
 • Eksport do Excela
 • Zapisywanie i wczytywanie formatu *.ath
 • Wczytywanie przedmiarów zapisanych w *.pdf, w tym skanowanych
 • Pozycje katalogowe i niekatalogowe, transport i rusztowania
 • Porównywanie kosztorysów
 • Sprawdzanie kosztorysów
 • Pełne wsparcie dla UNICODE
 • Możliwość instalacji w pamięci przenośnej (pendrive)
 • Możliwość pracy na kilku monitorach
 • Liczenie narzutów dla całości, działami lub pozycjami
 • Modyfikacja nakładów pomocniczych w wielu pozycjach na raz
Warianty
Porównanie kosztorysów


Wygodne przedmiarowanie

 • Sumy częściowe i obliczenia pomocnicze w obmiarach
 • Biblioteka wzorów i stałych
 • Komentarze w obmiarach
 • Warianty linii obmiarowych
 • Równoczesny widok kosztorysu i przedmiaru na ekranie
 • Definiowanie stałych z poziomu kosztorysu i pozycji
 • Określanie dokładności prezentacji
Wygodne przedmiarowanie

Wszystkie wymagane widoki

 • Kosztorys szczegółowy
 • Kosztorys uproszczony
 • Kosztorys inwestorski
 • Przedmiar / Obmiar
 • Zestawienie R, M i S
 • Tabela Elementów Scalonych
 • Zestawienie pozycji
 • Zestawienie działów
 • Podsumowanie kosztorysu i działów
Podsumowanie
Tabela elementów scalonych
Zestawienie materiałów

Rozbudowany system wyszukiwania kosztorysów na dysku

 • Kolekcje kosztorysów
 • Wyszukiwanie po nazwie (fragmencie)
 • Wyszukiwanie po przybliżonej wartości
 • Wyszukiwanie po podstawie
 • Wyszukiwanie po opisie
 • Określanie obszaru poszukiwań
Wyszukiwanie

Jeszcze więcej możliwości

 • Upraszczanie pozycji szczegółowych
 • Przywracanie szczegółowości pozycjom uproszczonym
 • Wstawianie pozycji w dowolne miejsce kosztorysu
 • Przeciąganie pozycji w inne miejsce
 • Przeciąganie działów
 • System pozycji scalonych
 • Funkcja „wytnij-wklej”
 • Wklejanie elementów skopiowanych z jednego kosztorysu do innych
 • Eksport do Excela dowolnego widoku przez „kopiuj-wklej”
 • Automatyczne tworzenie kopii awaryjnych
 • Cofanie błędnych operacji
 • Zapisywanie wybranych opcji
 • Przywracanie zapisanych opcji
 • Historia kosztorysów
Przeciąganie pozycji
Opcje

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close