510 590 304 [email protected]

Katalogi dostępne w programie KOMA 5

Obecnie w programie KOMA dostępne są katalogi:

KNR   2-01 Budowle i roboty ziemne [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-01 BUDOWLE I ROBOTY ZIEMNE [WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001]
KNR 2-02  Konstrukcje budowlane [ORGBUD wyd. spec. 1998]
KNR-W 2-02  KONSTRUKCJE BUDOWLANE [WACETOB wyd.V 2003]
NNRNKB 202 Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów]
KNR 2-02+202 dR Konstrukcje budowlane + Uzupełnienia do KNR 2-02 w dodatkowych rozdziałach
KNR 2-02 + 202 Konstrukcje budowlane + Uzupełnienia do KNR 2-02
KNZ-14 Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje; Stropy [WACETOB 1994]
KNR   2-03 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych [Energobudowa wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-04 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych,silosów,kotłów i  kominów [ORGBUD wyd.II 1988,biuletyny do  9 1996]
KNR   2-05 Konstrukcje metalowe [ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-05 KONSTRUKCJE METALOWE [WACETOB wyd.I 1992]
KNK   2-06 Nawierzchnie ulic i placów [wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31]
KNR   2-09 Nawierzchnie tramwajowe [ORGBUD wyd.I 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-10 Fundamenty specjalne [ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-11 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB wyd.I 1995, biuletyn 9 1996]
KNR   2-13 Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych [ORGBUD wyd.V 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-14  Konstrukcje budowli morskich [ORGBUD wyd.II 1997, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-15 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i c.o.[ORGBUD wyd.II 1985, biuletyny do 9 1996]
S-215 Instalacje wewnętrzne z rur z tworzyw sztucznych [Zeszyt WACETOB]
KNR-W 2-15 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE, GAZOWE i C.O. [WACETOB wyd.I 1998]
KNR 2-15 GEB Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu GEBERIT [WACETOB wyd.I 2000]
KNR   2-16  Izolacje termiczne [ORGBUD wyd.IV 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-16 IZOLACJE TERMICZNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNZ-15 Nowe Technologie w Budownictwie; Izolacje [WACETOB 1994]
KNR   2-17 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-17 INSTALACJE WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   2-18 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne [ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-18 ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE [WACETOB wyd.I 1997]
KNR   2-19 Zewnętrzna sieć gazociągowa [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-19 ZEWNĘTRZNA SIEĆ GAZOCIĄGOWA [WACETOB wyd.I 1992, uzupełnienie 1997]
S-219 Uzupełnienia do KNR 2-19 [Zeszyt WACETOB]
KNR   2-20 Zewnętrzna sieć cieplna [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-20 ZEWNĘTRZNA SIEĆ CIEPLNA [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   2-21 Tereny zieleni [Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-22 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego [MBiPMB wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-23 Terenowe urządzenia sportowe [Polsport wyd. I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR   2-25 Urządzenia placu budowy [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 2-25 URZĄDZENIA PLACU BUDOWY [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   2-28 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [MRiGŻ wyd.I 1997]
KNR   2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach  [ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996]
KNCK-1 Nawierzchnie drogowe [wycofany 1.11.1991, zastąpiony przez KNR 2-31]
NNRNKB 231 Uzupełnienia do KNR 2-31 [ORGBUD 1993]
KNR   2-33 Konstrukcje mostowe [ORGBUD  wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996]
KNCK-3 Mosty drogowe i kolejowe [wycofany 1.01.1991, zastąpiony przez KNR 2-33]
KNR   2-37 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym [IGM]
KNR-W 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych; tor o prześwicie normalnym 1435 mm
KNR   4-01 Roboty remontowe budowlane [ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 4-01 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE [WACETOB wyd.III 2000]
KNR   4-02 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 4-02 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI SANITARNYCH [WACETOB wyd.I 1997]
KNR   4-03 Roboty remontowe instalacji elektrycznych [ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 4-03 ROBOTY REMONTOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH [WACETOB wyd.I 1997]
KNR   4-04 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli [ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996]
KNR   4-05I tom I Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [Proinbud 1993]
KNR   4-05II tom II Roboty eksploatacyjne zewnętrznych sieci i obiektów kanalizacyjnych [Proinbud 1993]
KNR   4-06 Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych [POLCEN 1996]
KNR   4-07 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych [POLCEN 1997]
KNR   5-01 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-01a Nowe technologie w montażu linii kablowych [Opr. indywidualne]
KNR   5-02 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-03I Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom  I – budowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-03II Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Tom II – przebudowa [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-04 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające [ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-05 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 5-05 TELEKOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA KOMUTACYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   5-06 Urządzenia radiowe,antenowe,rozgłaszania przewodowego,sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie [ORGBUD 1988]
KNR-W 5-07 URZĄDZENIA TELETRANSMISYJNE [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   5-08 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji [ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996]
E-0508 Montaż inst.elektr.w listwach z PCW – uzup.do KNR 5-08 UWAGA! Normy kleju podawać samemu [OKRB  zeszyt WACETOB]
KNR-W 5-08 INSTALACJE I OSPRZĘT ŚWIATŁA, SIŁY I SYGNALIZACJI [WACETOB wyd.III 2003]
KNR   5-09 Sieci trakcyjne miejskie [ORGBUD 1986, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-10 Elektroenerget. linie kablowe. Elektroenerget. linie niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. [ORGBUD]
KNR-W 5-10 ELEKTROEN. LINIE KABLOWE. ELEKTROEN. LINIE NAPOW. NN. OŚW.ULIC I PLACÓW. SYGNAL. ULICZNA. [WACETOB ]
E-0510 Przepusty, linie izolowane, linie kablowe na słupach – uzup. do KNR 5-10 [OKRB Warszawa, zeszyty WACETOB]
KNR   5-12 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe  [ELBUD 1984, biulet. do 9 1996]
KNR   5-13 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia [ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-14 Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kV [ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-15 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia [ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-16  Wyposażenie elektryczne suwnic [ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-18  Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim [TOR-PROJEKT wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-24 Kolejowa sieć trakcyjna [ORGBUD wyd.I 1990, biuletyny do 9 1996]
KNR   5-26  Urządzenia sterowania ruchem kolejowym [ORGBUD 1990, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-01 Montaż urządzeń do skrawania,tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-02 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny 9 1996]
KNR-W 7-02 MASZYNY I URZĄDZENIA DO OBRÓBKI DREWNA [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-03 Urządzenia transportowo podnośne [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-04 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków [ORGBUD wyd.II 1986, biuletyny do 9 1986]
KNR-W 7-04 MONTAŻ URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-06 Montaż urządzeń kotłowni przemysłowych i grzewczych [Energobudowa, wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-07 Montaż pomp i sprężarek [ORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997]
KNR-W 7-07 MONTAŻ POMP I SPRĘŻAREK [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-08 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-09 Rurociągi technologiczne i armatura.Spawanie i roboty towarzyszące. Montaż rurociągów, kształtek i armatury. [ORGBUD]
KNR-W 7-09 RUROCIĄGI TECHNOL. I ARMATURA. SPAW. I ROBOTY TOW.. MONT. RUROCIĄG. KSZTAŁTEK I ARMATURY. [WACETOB]
KNR   7-10 Montaż maszyn elektrycznych wirujących [ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 7-10 MONTAŻ MASZYN ELEKTRYCZNYCH WIRUJĄCYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-11 Pokrycia antykorozyjne i ochronne [ORGBUD wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-12 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne [ORGBUD wyd.V 1993, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 7-12 ROBOTY MALARSKIE ANTYKOROZYJNE I CHEMOODPORNE [(N.Z.)WACETOB wyd.II 2001]
KNR   7-13 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy [ORGBUD wyd.IV 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 7-13 TRANSPORT MASZYN I URZĄDZEŃ NA PLACU BUDOWY [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-14 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-16 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [ORGBUD 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-19 Urządzenia gazownicze [ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-20  Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych [ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 7-20 MONTAŻ URZĄDZEŃ I MECHANIZMÓW W BUDOWLACH HYDROTECHNICZNYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-21 Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych [ORGBUD wyd.III 1997, biuletyny do 9 1996]
KNR-W 7-21 MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH [WACETOB wyd.I 1992]
KNR   7-22 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu celulozowo-papierniczego [ORGBUD wyd.I 1984,1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-24 Urządzenia i instalacje chłodnicze [ORGBUD wyd.III 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-28 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń [WACETOB wyd.I 1992, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-29 Badania nieniszczace montażowych złączy spawanych [ORGBUD wyd.II 1988, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-30 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich [MEPROZET wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996]
KNR   7-33 Montaż dźwigów towarowych,towarowo-osobowych,osobowych i szpitalnych [IGM wyd.I 1995]
KNR   7-34 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych [IGM 1995]
KNR  11-01 Podziemne roboty w kopalniach rud [MHiPM Wrocław 1986 wyd.I]
KNR  13-01 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego [PEBEROW wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-02 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego [PMUG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-03 Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego [PMUG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-04 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-05 Roboty górnicze podziemne węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-06 Roboty elektryczne, teletechniczne w podziemiach kopalni węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-07 Transport maszyn, urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego [PMUG]
KNR  13-08 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-09 Roboty wiertnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-10 Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego [GBG wyd.I 1985, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-11 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu [PBN Naftomat wyd.I 1984. biuletyny do 9 1996]
KNR  13-12 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.I, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-13 Montaż maszyn,urządzeń,rurociągów technolog. oraz konstrukcji metalow. elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych 
KNR  13-14 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III]
KNR  13-15 Roboty termoizolacyjne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-16 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogn. elektrowni, elektrociep. i ciepłowni zawodowych [Energobudowa wyd.III]
KNR  13-18 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-19 Roboty remontowe maszyn wirnikowych i tłokowych w kopalniach węgla kamiennego [PEPW wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-20 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych [PMUG, GPSiPG wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996]
KNR  13-21 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektr. elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawod. [Energobudowa wyd.III]
KNR  13-22 Roboty remontowe i modernizacyjne budowl. konstrukcji chłodni kominow.i wentylatorowych elektrowni i elektrociepłowni 
KNR  13-23 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych [Energobudowa]
KNR  13-24 Roboty rem.i modern.maszyn i urządzeń,rurociągów technolog. oraz konstr.metal.elektrowni,elektrociep.i ciepłowni zaw.
KNR  13-25 Roboty remontowe i modernizacyjne aparatury  kontrolno-pomiarowej oraz automatyki elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR  13-26 Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji oraz urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR  15-01 Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę [Bipromel 1989, biuletyny do 9 1996]
KNR  21-01 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury, maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego [Montokwas]
TZKNBK  I Roboty transportu wewnętrznego [PPPKZ 1982]
TZKNBK  II Roboty ziemne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  III Roboty betonowe [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  IV Roboty murowe [PPPKZ 1983, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  V Roboty ciesielskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  VI Roboty pokrywcze [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  VII Roboty izolacyjne [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  VIII Roboty tynkarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  IX Roboty sztukatorsko-modelarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK  X Roboty stiukowe [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XI  Roboty posadzkarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XII Roboty stolarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XIII Roboty zduńskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XIV Roboty szklarskie [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XV  Roboty malarskie [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  XVI Roboty kamieniarskie – obróbka [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  XVIm Roboty kamieniarskie – montaż [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XVII Roboty instalacji elektrycznej [PPPKZ 1983]
TZKNBK  XVIII Roboty instalacji sanitarnych [PPPKZ 1983]
TZKNBK  XX Roboty stolarki artystycznej [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XXI Roboty metaloplastyki „kolorowej” [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XXII Roboty metaloplastyki „żelaznej” [PPPKZ 1982]
TZKNBK  XXIII Roboty blacharki artystycznej [PPPKZ 1982, Zmiany i uzupełnienia 1984]
TZKNBK  XXIV Roboty ślusarsko-spawalnicze [PPPKZ 1982]
TZKNC N-K/I  Malarstwo ścienne [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/II Malarstwo sztalugowe [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/III Drewno polichromowane i niepolichromowane [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/V Konserwacja mebli zabytkowych oraz inne prace konserwatorsko-stolarskie [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/VI Zabiegi konserwatorskie na zabytkowych rzeźbach kamiennych, płaskorzeźbach, detalach architektonicznych [PPKZ 1982]
TZKNC N-K/XVII Konserwacja metalu [PPKZ 1982]
KNNR   1 Roboty ziemne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR-W 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 2000]
KNNR   4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   7 Konstrukcje metalowe [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR   9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR-W 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 2000]
KNNR   10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KNNR-W 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne; uzupełnienie, rozdziały 21-26 [WACETOB 2001]
KNNR   11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001]
KSNR   1 Roboty ziemne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KNNR-W 2 Uzupełnienie KSNR-2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego, część I [N.Z. WACETOB 1999]
KSNR   3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   7 Konstrukcje metalowe [PROMOCJA 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych [POLCEN 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych [WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996]
KSNR   10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne [WACETOB 1996, biuletyny do 9 1996]
KSNR   11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi [N.Z. MRiGŻ wyd.I 1998]
KNP    02 Roboty ogólnobudowlane [MBiPMB 1984]
KNP    05 Roboty montażowe instalacji [MBiPMB 1986-1987]
KNP    06 Roboty montażowe instalacji wewnętrznych [MBiPMB 1987]
KNP    07 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych [MAGTiOŚ 1982]
KNP    08 Roboty montażowe różne; spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie tlenem rur, blach i kształtowników [MGPiB 1982]
KNP    16 Roboty torowe (Dział 01, 02, 05, 06) [MK 1978,1982]
KNP    18 Roboty elektromontażowe silnoprądowe [ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985]
KNP 18 D13 Roboty elektromontażowe silnoprądowe [ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985]
ZKNR  PKRE Sterowanie lokalne odłączników kolejowych sieci trakcyjnych [PKRE]
KNKRB  1 Roboty ziemne [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  2  Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  3 Roboty remontowe ogólnobudowlane [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  4-I tom  I. Instalacje sanitarne [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  4-II tom II. Sieci zewnętrzne – przyłącza [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  5 Instalacje elektryczne[wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
KNKRB  6 Nawierzchnie na drogach i ulicach [wyd. I 1991, nigdy nie zatwierdzony do stosowania]
ZKNR C-3 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close