510 590 304 [email protected]

Filmy instruktażowe

Featured Video Play Icon

Sprawdzanie kosztorysu

Kosztorysant robi kosztorys i przedstawia go jako podstawę do zapłaty za roboty budowlane. Po drugiej stronie jest inspektor nadzoru, który aby taki kosztorys zatwierdzić, musi go najpierw sprawdzić. Program KOMA ma opracowane specjalnie w tym celu narzędzia. Wystarczy kosztorys podlegający sprawdzeniu wczytać do pamięci programu i na zakładce Start wybrać […]

Featured Video Play Icon

Modyfikowanie wartości kosztorysu

Zdarza się, że chcemy zmienić wartość kosztorysu. Obniżyć, aby wygrać przetarg, lub podwyższyć, aby zwiększyć zysk. Program KOMA posiada mechanizmy, które ułatwiają taką operację. Gdy wybierzemy w widoku Zestawienie R, M lub S Ikonę Dopasuj wartość kosztorysu, pokaże się okno Dopasowanie cen. Możemy teraz w pole Dopasuj… wpisać wartość kosztorysu, […]

Featured Video Play Icon

Katalog z kosztorysów

Równoważność katalogów i kosztorysów znakomicie ułatwia tworzenie i porządkowanie katalogów własnych. Wystarczy wczytać kosztorys, który zawiera ciekawe, nietypowe pozycje, wybrać te, które mogą się przydać później i skopiować je do kosztorysu, który uczynimy katalogiem własnym. Operacja taka jest bardzo prosta, bo niczym nie różni się od działania na dwóch kosztorysach. […]

Featured Video Play Icon

Import plików PDF – poprawianie tabeli

W prezentowanym na filmie przykładzie litery tekstu za bardzo zbliżają się do ramek formularza, niekiedy wręcz wchodząc na nie. Jest to powodem, dla którego program niewłaściwie rozmieścił tekst w celach formularza i w rezultacie kosztorys został odczytany nieprawidłowo. W takim przypadku można bardzo łatwo poprawić linie, uzupełniając tam, gdzie ich […]

Featured Video Play Icon

Import plików PDF

Import pliku PDF w programie KOMA 5 należy rozpocząć od przejrzenia go, aby zorientować się, na których stronach dokumentu znajduje się przedmiar. Z dokumentami zapisanymi jako PDF nie powinno być kłopotu, ale z dokumentami zeskanowanymi z wydruku może być różnie. Po wywołaniu funkcji Import PDF i wybraniu pliku do wczytania […]

Featured Video Play Icon

Edycja w formularzu przedmiaru

Na widoku Przedmiar / Obmiar można wstawiać cztery typy wierszy: – wyrażenia – komentarze – sumy częściowe – końce obliczeń pomocniczych Mechanizmy programu pozwalają na wstawianie wierszy każdego typu w trybie wstawiania wyrażeń, w którym to trybie po zatwierdzeniu jednego wiersza pojawia się kolejny, pusty. Aby wiersz ten stał się […]

Featured Video Play Icon

Kolekcje kosztorysów oraz wyszukiwanie na dysku

Kosztorysów w repozytorium może być pamiętanych co najwyżej szesnaście. Aby mogło ich być więcej, w programie KOMA 5 daliśmy możliwość tworzenia kolekcji folderów z kosztorysami. W opcjach programu, na zakładce Ścieżki ikoną + wywołujemy okno nowej ścieżki. Następnie ikoną z trzema kropkami wywołujemy okno przeglądania dysku w poszukiwaniu folderu.  Rozwijamy w nim […]

Featured Video Play Icon

Równoważność katalogów i kosztorysów

Katalogi opracowane wiele lat temu nie mogą precyzyjnie określać dzisiejszego zużycia środków produkcji budowlanej. Jednocześnie oczywiste jest, że różne firmy zatrudniają fachowców o różnych kwalifikacjach, a tym samym o różnej wydajności. Dysponują też różnym sprzętem. Dlatego, gdy chcemy na własne potrzeby wyliczyć prawidłową wartość robót musimy katalogi dostosować do rzeczywistych […]

Featured Video Play Icon

Wstawianie pozycji katalogowych

Wyboru pozycji dokonujemy w oknie Wstaw pozycję katalogową. Okno to jest podzielone na trzy części. W lewej widoczne jest drzewo katalogów, a nad nim pole, w które możemy wpisać podstawę wybieranej pozycji, jeżeli ją znamy.  W części prawej widoczne są zakładki z listami elementów spisu katalogów kolejnych poziomów. W dolnej […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close