510 590 304 [email protected]

Autor:

Featured Video Play Icon

Równoważność katalogów i kosztorysów

Katalogi opracowane wiele lat temu nie mogą precyzyjnie określać dzisiejszego zużycia środków produkcji budowlanej. Jednocześnie oczywiste jest, że różne firmy zatrudniają fachowców o różnych kwalifikacjach, a tym samym o różnej wydajności. Dysponują też różnym sprzętem. Dlatego, gdy chcemy na własne potrzeby wyliczyć prawidłową wartość robót musimy katalogi dostosować do rzeczywistych […]

Featured Video Play Icon

Wstawianie pozycji katalogowych

Wyboru pozycji dokonujemy w oknie Wstaw pozycję katalogową. Okno to jest podzielone na trzy części. W lewej widoczne jest drzewo katalogów, a nad nim pole, w które możemy wpisać podstawę wybieranej pozycji, jeżeli ją znamy.  W części prawej widoczne są zakładki z listami elementów spisu katalogów kolejnych poziomów. W dolnej […]

Historia cen

Zdarza się czasem, że chcemy zmienić ceny w kosztorysie, ale ze świadomością, że będziemy mieli możliwość powrotu do poprzednich. Oczywiście można w takiej sytuacji zapisać kosztorys, zmienić ceny i zapisać pod nową nazwą. Takie działanie można powtórzyć wielokrotnie. Ma to jednak swoje mankamenty. Po pierwsze trzeba przyjąć określoną systematykę nazywania, […]

Dodanie działu o wyższym poziomie niż istniejące

Co prawda w KOMIE nie ma polecenia dodającego dział o wyższym poziomie, jednak łatwo jest osiągnąć zamierzony efekt. W tym celu wystarczy dodać dział, który ma się stać działem nadrzędnym (np. wybierając hasło Wstaw dział przed z menu podręcznego spisu pozycji), a następnie za pomocą myszy, przenieść pozostałe działy do […]

Jak zmienić nazwę RMS-a w zestawieniu z poziomu pozycji?

Gdy ustawiliśmy w opcjach programu na zakładce Wygląd – Edycja w panelach edycyjnych to zadanie jest bardzo proste.  Wystarczy w prawym panelu bocznym wybrać zakładkę RMS w zst. i w polu Nazwa dokonać zmiany. Zmiana ta zostanie uwzględniona we wszystkich elementach pozycji, które są przypisane do tego elementu zestawienia. Gdy […]

Jak wykorzystać kosztorys w charakterze katalogu

Funkcją, która najbardziej wyróżnia KOMĘ spośród wszystkich programów do kosztorysowania jest równoważność katalogów i kosztorysów. Co to w praktyce oznacza? Dwie rzeczy: 1. Każdy katalog można modyfikować i aktualizować tymi samymi narzędziami i mechanizmami, które służą do obróbki kosztorysów. 2. Z każdego kosztorysu można pobierać pozycje do nowych kosztorysów w […]

Wstawianie pozycji przez przeciąganie

Pozycje z katalogów można wstawiać do kosztorysu nie tylko dwuklikiem, ale także metodą przeciągania. Dzięki temu mogą być one wstawiane w dowolne miejsce kosztorysu. Najwygodniej jest przeciągając upuszczać na Spisie pozycji

Warianty wierszy obmiarowych – zaawansowanie wykonania robót

Do wariantów zdefiniowanych dla działów i pozycji można także przypinać wiersze obmiarowe. Dzięki temu możliwa jest na przykład wycena poszczególnych etapów wykonania robót i określanie stopnia zaawansowania wykonania robót. Należy tu zwrócić uwagę na znaczenie pogrubienia czcionki i „ptaszków” przy nazwach odpowiedzi. Jest tu prosta zasada. Gdy wiersz zaznaczony jest […]

Warianty działów i pozycji

Program KOMA pozwala na stosowanie rozwiązań wariantowych nie tylko w przypadku elementów RMS, ale także działów i pozycji. Dzięki temu na etapie tworzenia kosztorysu nie trzeba podejmować ostatecznych decyzji co do zastosowanej technologii. Mało tego, można w prosty sposób sprawdzić, które rozwiązanie będzie tańsze. Tworzenie kosztorysów zawierających rozwiązania wariantowe jest […]

Dlaczego mnożą się grupy w formacie *.ath

W programie KOMA można definiować grupy materiałowe. Zasadniczo powodem, dla którego grupy wprowadzono jest możliwość różnicowania kosztów zakupu. Istnieją dwa sposoby uwzględniania kosztów zakupu (transportu). Pierwszy polega na ustawieniu odpowiedniej wartości narzutu Kz. Ale przecież inny będzie procentowo liczony koszt transportu materiałów masowych, takich jak piasek albo żwir, a inny materiałów […]

Porównywanie i sprawdzanie kosztorysów

Program KOMA posiada mechanizmy pozwalające na porównywanie dwóch kosztorysów. Oczywiście ma to sens tylko wtedy, gdy kosztorysy te są ze sobą „blisko spokrewnione„. Zasadniczo mechanizm ten można wykorzystać w jednym z trzech celów: 1. Sprawdzenie zgodności kosztorysu z danymi katalogowymi. Sprawdzany kosztorys porównuje się z drugim, który został automatycznie utworzony […]

Grupy materiałowe, a koszty transportu materiałów

Pojęcie grup materiałowych w większości programów do kosztorysowania nie występuje, a przecież jest to pojęcie bardzo istotne z punktu widzenia liczenia kosztów zakupu. Przecież inne są koszty zakupu materiałów masowych, takich jak piasek, czy żwir, gdzie koszt transportu bywa porównywalny z ceną materiału, a inne dla materiałów o niewielkiej masie […]

Dopasowywanie wartości kosztorysu do założonej kwoty

Wszyscy kosztorysanci wiedzą, że wartość kosztorysowa robót niekoniecznie musi odpowiadać rzeczywiście poniesionym kosztom. Pisałem już o tym we wpisie Koszty rzeczywiste i kosztorys na przetarg. Teraz chciałbym opisać nowy mechanizm programu, który pojawi się w najnowszej wersji programu. Gdy opracowany kosztorys opiewa na zbyt wysoką, lub zbyt niską kwotę, możemy […]

Wersja sieciowa programu KOMA 5

Program KOMA jest dostępny w wersjach:  jednostanowiskowej i sieciowej. W opcjach wersji sieciowej można określić, czy program ma korzystać z lokalnych (umieszczonych na konkretnym stanowisku) czy zdalnych (zainstalowanych na serwerze) baz danych, czyli katalogów i baz cenowych. Wersja sieciowa wymaga jednego klucza sprzętowego niezależnie od ilości stanowisk. Program może być […]

Nie mamy wariantów w przedmiarze, ale … *

Istniejący w wersji 5.0.0. system wariantów nie obejmuje swym zasięgiem wierszy obmiarowych. Jeżeli jednak ktoś chciałby przy wyliczaniu obmiaru / przedmiaru zastosować rozwiązania alternatywne, to może to zrobić bez większego trudu. Wystarczy wpisać wszystkie wiersze wyrażeń jeden pod drugim. Następnie w tych wierszach, które mają być nieaktywne, kliknąć w ikonę […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close