510 590 304 [email protected]

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień w sklepie internetowym oraz sprzedaży towarów za jego pośrednictwem.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Właścicielem sklepu jest firma Kosztman Mateusz Mościcki adres korespondencyjny: 05-230 Kobyłka ul. Orląt Lwowskich 10, tel. 51115 5662, 51 5662 404
 4. Sklep jest dostępny w Internecie pod adresem: http://kosztman.pl/zamow/

Warunki sprzedaży

 1. Zakupów mogą dokonywać osoby prawne i osoby fizyczne. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim. Administratorem danych jest firma Kosztman Mateusz Mościcki.
 2. Zamówienia można składać telefonicznie, przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych zamawiającego w tym dokładnego adresu, nr telefonu i adresu e-mail oraz w wypadku firm i instytucji kompletu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu przez zamawiającego wpłaty na konto firmy Kosztman na podstawie faktury pro-forma.
 5. Dostarczenie zamówienia do odbiorcy następuje na koszt firmy Kosztman.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie stwierdzenia wpływu należności wynikającej z faktury pro-forma na konto firmy Kosztman.
 7. Klient nabywając program zgadza się z warunkami i ograniczeniami zawartymi w licencji.
 8. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich w kwotach netto i brutto.
 9. Przy realizacji zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia zamówienia.
 10. Promocja dla posiadaczy innego programu do kosztorysowania dotyczy użytkowników programów: Edbud, Forte, Kobra, Norma 2, Norma 3, Norma Pro, Penta, Rodos GOLD, Rodos STANDARD, Seko PRIX, Seko SMART, Strix 4.x, Sykal, Sykal MAX, Winbud Prof, Winbud Start oraz Zuzia.

Realizacja zamówienia

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Koszty przesyłki ponosi firma Kosztman.
 3. Sposób płatności: przedpłata na konto Kosztman na podstawie faktury pro-forma.
 4. Wysyłka nastąpi w najpóźniej pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Kosztman.

Warunki reklamacji

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona i produkt zastanie odesłany w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 4. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie podlega reklamacji.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta” klient ma prawo odstąpić od umowy rezygnując z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki. Klient jest zobowiązany w takim przypadku do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie oraz do dostarczenia zwracanego towaru w stanie takim w jakim został zakupiony. Zwracany towar należy odesłać wraz z otrzymaną wraz z nim fakturą. Gwarantujemy zwrot równy cenie towaru pomniejszony o poniesione koszty transportu. Pieniądze zostaną przekazane na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Inne postanowienia

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby firmy Kosztman

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close