510 590 304 [email protected]

Perspektywa

Przenoszenie

Przenoszenie obmiarów do programów do kosztorysowania

Wymiary zdjęte za pomocą programu Perspektywa należy przenieść do programu do kosztorysowania. W przypadku programuKOMA 5 robi się to bardzo prosto. Wystarczy kliknąć w drzewie wymiarów Perspektywy i wybraną wartość lub wyrażenie przeciągnąć na zakładkę Przedmiar/Obmiar, na której jest widoczny formularz aktualnie otwartego w KOMIE kosztorysu. W przypadku innych programów […]

Prostokat

Pobieranie danych obmiarowych z figur nieregularnych

Pobieranie danych obmiarowych z prostokątów jest bardzo proste. Wystarczy wskazać trzy wierzchołki, a czwarty zostanie wskazany przez program. Nieco bardziej skomplikowane jest zdejmowanie wymiarów wielokątów. Gdy wymiarowany wielokąt jest złożeniem kilku prostokątów mamy dwie możliwości. Można jego kształt zaznaczyć jako wielokąt, a w kolejnej wersji będzie można też jako sumę […]

Poziomowanie

Co robić, gdy rysunek jest zukosowany?

Można nie robić nic i zdejmować wymiary rysując linie ukośne. Istnieje jednak wówczas ryzyko, że zdejmowane wymiary będą niezbyt dokładne. Dlatego dobrze jest wykorzystać funkcję Poziomuj lub Pionuj. Gdy chcemy skorzystać z funkcji poziomowania, musimy wybrać hasło Poziomuj ze wstęgi programu, a następnie poprowadzić linię wzdłuż krawędzi, którą chcemy wypoziomować. […]

Dom plan

Jak pobierać dane obmiarowe ze zdjęć?

Zdjęcia budynków podlegają zniekształceniom perspektywicznym. Dlatego zanim przystąpimy do pobierania danych obmiarowych ze zdjęć, należy najpierw dokonać korekty tych zniekształceń. W programie Perspektywa robi się to bardzo prosto. Wystarczy ze wstęgi wybrać funkcję Zdefiniuj plan. Pozwala ona na zaznaczenie fragmentu zdjęcia, który w rzeczywistości jest prostokątem, a tu widoczny jest […]

Podaj szerokość

Jak pobierać dane obmiarowe z planów?

Jeżeli plan jest zwymiarowany, to bardzo łatwo można sprawić, że wymiary będą zrozumiałe dla programu. Wystarczy w tym celu wybrać ze wstęgi programu hasło Wymiar poziomy, zaznaczyć na rysunku którykolwiek z wymiarów poziomych (najlepiej jak najdłuższy, bo wtedy ewentualny błąd będzie mniejszy) i wpisać w pole Szerokość liczbę określającą zaznaczony […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close