510 590 304 [email protected]

Wycena kosztorysu w programie KOMA 5

W programie KOMA 5, ceny elementów RMS można wprowadzić ręcznie – bezpośrednio w formularzu zestawienia. Wygodniej jest jednak skorzystać z mechanizmu wyceny na podstawie wybranego cennika.

Ustawienia wyceny

Okno wyceny można wywołać przyciskiem Wycena:
Przycisk wyceny

Wyświetli się okno wyceny:
Okno wyceny

Na zakładce Opcje należy zaznaczyć cenniki, na podstawie których ma zostać dokonana wycena kosztorysu. Poza tym, można określić domyślny typ ceny (Maksymalna, Średnia, Minimalna), która będzie przypisana elementom.

Aby wycenić kosztorys, można w tym momencie kliknąć przycisk Wyceń kosztorys i program rozpocznie przeszukiwanie bazy i dopasowywanie cen do odpowiednich elementów. Można również kliknąć przycisk Wyceń tylko zerowe, aby nie zostały nadpisane ceny elementów, które już posiadają cenę. Istnieje jeszcze możliwość ustalenia dodatkowego kryterium. Po zaznaczenia pola wyboru Filtruj, z listy rozwijanej można wybrać grupy elementów, których ma dotyczyć wycena.

Weryfikacja cen

Po zakończeniu automatycznej wyceny, wyświetli się zakładka z materiałami:
Wycena materiałów

W lewej części okna znajduje się spis elementów dostępnych w kosztorysie. Elementy dzielą się na dwa rodzaje:

  • Pisane zwykłą czcionką – są to elementy, dla których została znaleziona cena w cenniku
  • Pisane pogrubioną czcionką – są to elementy, dla których cena nie została znaleziona lub znaleziono kilka cen, które mogłyby zostać przypisane

W każdym wierszu elementu znajduje się pole wyboru. Zaznaczenie go spowoduje, że po zapisaniu cen przyciskiem Zapisz program zmieni jego opis na ten z cennika.
Dodatkowo u dołu spisu znajdują się trzy przyciski:

  • Filtr 1 – pozwala zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie elementy w spisie
  • Filtr 2 – pozwala ukryć elementy wycenione
  • Filtr 3 – pozwala ukryć elementy zawierające cenę

Dane elementów wyświetlane są w odpowiednich kolumnach. Kolumna Nowa cena zawiera cenę, która zostanie przypisana do elementu po kliknięciu przycisku Zapisz. W tej kolumnie można cenę edytować ręcznie. Dodatkowo w spisie kolumn (po kliknięciu gwiazdki w wierszu nagłówka tabeli) można wybrać kolumnę Cena. W niej wyświetlona jest aktualna cena elementu. Domyślnie ta kolumna jest ukryta, aby oszczędzić miejsce.

Po zaznaczeniu elementu w spisie elementów, w głównej części okna wyświetlone zostaną elementy z cennika, które są „podobne” do wybranego elementu. Program dopasowuje elementy na podstawie indeksu. Dla materiałów, aby element został uznany za „podobny”, musi wystąpić zgodność pięciu pierwszych znaków indeksu. Natomiast żeby program przypisał nową cenę do elementu, wymagana jest pełna zgodność indeksu elementu z kosztorysu i z cennika. Można więc wyróżnić tutaj trzy typy elementów:

  • Pisane zwykłą czcionką – są to elementy „podobne”, czyli początek indeksu zgadza się z indeksem wycenianego elementu
  • Elementy na zielonym tle – to elementy, których indeks zgadza się dokładnie z indeksem wycenianego elementu. Jeżeli mają inną jednostkę niż element wyceniany lub jest ich kilka, to program nie przypisze ceny automatycznie i pozostawi decyzję użytkownikowi.
  • Pisany pogrubioną czcionką – to element, którego cena zostanie skopiowana do elementu wycenianego. W przypadku, gdy to program wybrał ten element, będzie on dodatkowo na zielonym tle, ponieważ jego indeks będzie się zgadzał z indeksem elementu wycenianego.

W wierszu wybranego elementu, w kolumnie z ceną będzie wyświetlona strzałka. Informuje ona o tym, która cena jest aktualnie wybrana. Domyślnie widać tylko kolumnę z ceną średnią, ale można wyświetlić pozostałe przy pomocy przycisku z gwiazdką w wierszu z nagłówkiem tabeli. Aby wybrać inną cenę lub inny element, należy kliknąć dwa razy w komórce z wybraną ceną – cały wiersz zostanie pogrubiony, a w klikniętej komórce pojawi się strzałka.

Ręczne wyszukiwanie elementów w cenniku

Może się zdarzyć tak, że program nie znajdzie odpowiedniego elementu w cenniku i trzeba będzie wyszukać go ręcznie. W tym celu należy kliknąć w tytuł grupy Kliknij aby zdefiniować kryterium wyszukiwania nad spisem znalezionych elementów.

Wyszukiwanie w cenniku

Wyświetli się formularz wyszukiwania, w którym należy wypełnić odpowiednie pola i przeszukać bazę cen klikając przycisk Szukaj. Podczas szukania zostaną uwzględnione tylko wypełnione pola. Np.:
Jeżeli w polu Nazwa zostanie wpisane słowo cegła to kliknięcie przycisku Szukaj spowoduje wyszukanie i wypisanie wszystkich elementów, które zawierają w swojej nazwie wyraz cegła. Należy też zwrócić uwagę na to, że domyślnie wybrana jest opcja Ilość początkowych cyfr w grupie Szukaj indeksu. Czyli przy takim zaznaczeniu, zostaną odszukane wszystkie elementy zawierające słowo cegła, których pierwsze cztery cyfry zgodne są z indeksem wybranego elementu. Wyniki można zawęzić ustalając dodatkowe kryteria takie jak zakres cen czy jednostka.

Podczas szukania fragmentu nazwy w bazie można wykorzystać znak procentu, który pasuje do dowolnego tekstu. Dla przykładu, zapytanie Cegła%piaskowa% pozwoli na wyszukanie elementów np.: Cegła wapienno-piaskowa pełna elewacyjna łupana – czyli w bazie zostaną odszukane wszystkie elementy, których nazwa zaczyna się od słowa Cegła następnie występuje dowolny ciąg znaków, po którym występuje słowo piaskowa, po którym występuje dowolny ciąg.
Trzeba mieć na uwadze, że dla prostych zapytań program sam dodaje znaki procentu na początku i końcu szukanego słowa, dzięki czemu może ono występować w dowolnym miejscu nazwy elementu. Dla przykładowego zapytania cegła program będzie szukał w bazie %cegła%, czyli dowolnej nazwy, która zawiera słowo cegła, a przed nim i za nim występuje (bądź nie) dowolny tekst.
Znaku procentu można używać również we wszystkich filtrach formularzy, w których wyświetla się napis Kliknij tutaj by zdefiniować filtr. Zdefiniowanie takiego filtru zawęzi wyświetlane elementy do szukanego słowa (ale nie spowoduje wyszukania go w bazie – od tego jest formularz wyszukiwania).

Jeżeli zostały zdefiniowane kryteria wyszukiwania, to będą one obowiązywały do czasu aż nie zostanie kliknięty przycisk gwiazdki:
Wyłączenie wyszukiwania

Czyli kliknięcie w kolejny element w spisie elementów po lewej stronie, spowoduje wyszukanie w bazie elementów wg wcześniej zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania. Np. jeżeli w formularzu zaznaczona była opcja Ilość początkowych cyfr i ustawiona na 5, a dodatkowo ustalony został zakres cen od 10 do 20, to dla każdego klikniętego elementu ze spisu elementów, program wyszuka w bazie takie elementy, których cena mieści się w podanym przedziale i pierwsze 5 cyfr indeksu jest zgodne z zaznaczonym elementem.

Po wycenie należy kliknąć przycisk Zapisz, aby nowe ceny zostały przypisane odpowiednim elementom. Przed wyceną kosztorysu można zapisać aktualne ceny w historii cen, żeby można było do nich wrócić lub porównać je z nowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close