510 590 304 [email protected]

Import plików PDF

Import pliku PDF w programie KOMA 5 należy rozpocząć od przejrzenia go, aby zorientować się, na których stronach dokumentu znajduje się przedmiar. Z dokumentami zapisanymi jako PDF nie powinno być kłopotu, ale z dokumentami zeskanowanymi z wydruku może być różnie.

Po wywołaniu funkcji Import PDF i wybraniu pliku do wczytania zobaczymy okno Ustawienia importu PDF. Ustawimy w nim nazwę programu, którym stworzono kosztorys, oraz zakres stron, które poddane zostaną analizie.

Gdy analiza dobiegnie końca pojawi się okno Ustalenie kolumn. Należy wypełnić te pola, które program wypełnił nieprawidłowo lub nie wypełnił ich wcale. W razie potrzeby należy strzałkami w lewym, dolnym rogu okna przesunąć wskaźnik programu do odpowiedniego wiersza. 

Gdy zatwierdzimy wybór, na ekranie pojawi się formularz przetłumaczonego przedmiaru, a nad nim okno podglądu oryginalnego dokumentu. Wielkość okna podglądu można regulować przeciągając myszką jego obramowanie.

Po lewej stronie okna podglądu znajdują się ikony pomocnicze, których znaczenie jest szczegółowo opisane w instrukcji.

Gdy program źle rozpoznał linie pionowe lub poziome na formularzu, możemy to skorygować włączając tryb pracy Naprawianie, w którym można kasować lub dorysowywać linie. Linie, które program wstawił błędnie, kasujemy rysując prawym przyciskiem myszy kreskę w poprzek linii, którą chcemy usunąć.
 
Sprawdzenia poprawności analizy wykonanej przez program dokonujemy w ten sposób, że klikamy w kolejne pozycje formularza stworzonego przez program i porównujemy wartość obmiaru z tym co widać na podglądzie dokumentu zeskanowanego.
Jest to ważne, bo w dokumentach skanowanych, które są gorszej jakości może się zdarzyć, że na przykład program odczytał 7 jako 1 zarówno w polu wyrażenie, jak też wyniku i wówczas nie ma sygnalizacji błędu.

Prawdopodobnie będziemy też musieli poprawić niektóre podstawy wyceny, żeby były zrozumiałe dla programu

Gdy uznaliśmy, że dane w programie są całkowicie zgodne z tym, co widzimy w dokumencie PDF klikamy Zatwierdź, co zatwierdza analizę dokumentu PDF  i zamyka okno jego podglądu. Od tej pory w pamięci znajduje się jedynie przedmiar w postaci struktury danych programu KOMA a znika z niej dokument PDF.

Jest to jednak tylko przedmiar, a nie kosztorys, ponieważ nie ma w nim elementów RMS.

Aby zrobić z niego kosztorys należy zaznaczyć wszystkie pozycje ikoną Zaznacz wszystkie znajdującą się na wstędze. Następnie trzeba ustawić kursor na wierszu opisu jednej z pozycji i z menu podręcznego wybrać hasło Przywróć dane pozycji.

Wszystkie pozycje, których podstawy wyceny zostały prawidłowo rozpoznane przez program i znajdują się w bazie danych katalogowych programu zostaną wypełnione odpowiednimi danymi RMS.

Na filmie, który Państwo obejrzeli powyżej widać, że nie wszystkie błędy skanowania zostały usunięte, ale celem tego nagrania jest tylko pokazanie mechanizmów, które udostępnia program, a nie o faktyczne wykorzystanie dokumentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close