510 590 304 [email protected]

Blog

Optymalizacja baz

Import baz cenowych i katalogowych, wiąże się z zapisaniem w lokalnej bazie danych dużej ilości informacji. Mechanizmy bazy danych, na podstawie informacji o strukturze bazy, pozwalają na szybkie wyszukiwanie zapisanych cen. Czasami jednak okazuje się, że bazę można by przeszukiwać efektywniej, gdyby uwzględnić jej faktyczną zawartość. W tym celu baza […]

Import przedmiarów z plików graficznych

Zmiany wprowadzone w programie KOMA 5 pozwalają na import przedmiaru nie tylko z plików PDF , ale również z innych plików takich jak: jpg , png czy bmp. Plik graficzny, który zawiera przedmiar, importuje się w identyczny sposób jak odbywa się to dla plików PDF — najszybciej jest kliknąć przycisk […]

Edycja pozycji uproszczonych bezpośrednio na formularzu

W wersji 5.0.3.50 została dodana możliwość edycji danych pozycji uproszczonych bezpośrednio na formularzu zestawienia pozycji jak i formularzu kosztorysu uproszczonego. W programie KOMA 5 zaznaczoną (lub zaznaczone) pozycję można uprościć klikając przycisk Uprość na wstędze widoku kosztorysu. Jeżeli aktualnie zaznaczona pozycja jest już uproszczona, to zamiast tego przycisku wyświetli się […]

Automatyczne dopasowanie współczynników RMS

W wersji 5.0.3.42 dodana została funkcja automatycznego dopasowania współczynników RMS pozycji tak, aby osiągnąć jej żądaną wartość lub cenę jednostkową. W celu dopasowania wystarczy, na widoku kosztorysu, kliknąć prawym klawiszem myszy na pozycji i wybrać hasło Dopasuj współczynniki RMS. Wyświetli się okno, w którym należy wybrać czy zależy nam na […]

Wyszukiwanie cen

W wersji 5.0.3.42 przebudowane zostało okno wyszukiwania ceny. Okno wyszukiwania ceny można wywołać np. poprzez kliknięcie przycisku lupy przy cenie w oknie edycji elementu zestawienia: Spis cenników został przeniesiony do osobnej zakładki. Zanim więc przystąpimy do wyszukiwania ceny, należy kliknąć w Wybór cenników i zaznaczyć te, w których KOMA ma […]

Pozycje scalone

W programie KOMA 5 istnieje mechanizm pozycji scalonych. W celu scalenia kilku pozycji należy, na spisie pozycji, kliknąć tę, którą chcemy scalić. Następnie należy ją przeciągnąć i upuścić na pozycji, z którą ma zostać scalona. Operację można powtórzyć dla większej liczby pozycji. Jeżeli natomiast chcemy rozłączyć pozycje, to wystarczy, przy […]

Zrób przedmiar oraz Zrób kosztorys nakładczy

W wersji 5.0.3.42 programu KOMA 5 wprowadzone zostały dwa dodatkowe polecenia: Zrób przedmiar Zrób kosztorys nakładczy Kliknięcie przycisku Zrób przedmiar usunie z kosztorysu wszystkie RMSy oraz narzuty, a dodatkowo zostanie wyzerowana cena pozycji uproszczonych. Oprócz tego program wyświetli pytanie, czy zmodyfikować opcje wydruku. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje, że tytuł wydruku […]

Zmiana okna ustawień eksportu do PDF

W nowej wersji (5.0.3.40) zmodyfikowane zostało okno ustawień, tak aby nie rozpraszać użytkownika niepotrzebnymi ustawieniami i technicznymi aspektami eksportu do PDF. W nowym oknie można wybrać czy chcę wydrukować wszystkie strony, aktualną (ta opcja jest dostępna jedynie na podglądzie wydruku) lub podać strony, które mają się pojawić w pliku PDF. […]

Wyszukiwanie elementów po nazwie, podczas wyceny kosztorysu

Automatyczna wycena kosztorysu działa jak do tej pory i opiera się na zgodności indeksów. Zmiany dotyczą ręcznego wyszukiwania cen dla elementów, które nie zostały automatycznie wycenione. Po przejściu na widok wyceny, należy rozwinąć panel szukania ceny. Pierwszą zauważalną zmianą jest to, że należy zaznaczyć odpowiednie pola w zależności od tego, […]

Potwierdzenie współczynnika przy zmianie jednostki

W wersji 5.0.3.42 program zwraca uwagę na to czy użytkownik ustalił współczynnik podczas zmiany jednostki. Za każdym razem, gdy nastąpi zmiana jednostki, a współczynnik będzie miał wartość 1, program wyświetli komunikat z pytaniem, czy na pewno było to zamierzone, czy może przypadkowe zatwierdzenie okna ustalania współczynnika. Kliknięcie przycisku Nie oraz […]

Pełne przedmiary na widoku kosztorysu

W wersji 5.0.3.38 dodano możliwość pokazywania pełnych linii obmiarowych na widoku kosztorysu. Dzięki temu można drukować formularz kosztorysu bez konieczności drukowania osobno formularza obmiaru. Widok wierszy obmiarowych w kosztorysie można włączyć w opcjach kosztorysu Opcje » Kosztorys » Ogólne (domyślny widok po wywołaniu okna opcji).

Modyfikacja cen jednostkowych podczas dopasowania wartości kosztorysu

W wersji 5.0.3.38 programu do kosztorysowania KOMA 5, dodana została możliwość modyfikacji cen jednostkowych pozycji uproszczonych podczas dopasowania wartości kosztorysu do zadanej kwoty. Do tej pory użytkownik, który chciał dopasować kosztorys składający się z pozycji uproszczonych, do konkretnej wartości, musiał ręcznie modyfikować cenę jednostkową dla każdej pozycji. Od tej wersji […]

Modyfikacja poziomu cen i stawki roboczogodziny na stronie tytułowej

W wersji 5.0.3.38 programu KOMA 5, użytkownik ma pełną kontrolę nad tym, co zostanie wyświetlone w polach Stawka roboczogodziny oraz Poziom cen na stronie tytułowej wydruku. Pod tymi polami znajdują się pola wyboru. Jeżeli pole jest zaznaczone, to program pobierze wartość z kosztorysu, natomiast gdy pole jest odznaczone, to wyświetlone […]

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

W wersji 5.0.3.34 programu KOMA 5 dodany został nowy formularz do wydruków – Założenia wyjściowe do kosztorysowania. W formularzu tym wpisuje się dowolny tekst, który można sformatować przy pomocy przycisków znajdujących się nad formularzem. Dodatkowo w górnej części okna, wyświetlane są aktualne narzuty, które można metodą kopiuj-wklej przenieść do formularza […]

Słowniki

W wersji 5.0.3.34 programu KOMA 5 dodane zostały słowniki dla danych strony tytułowej. Przy polach takich jak np. Nazwa firmy pojawiły się dodatkowe przyciski. Przycisk + umożliwia dodanie aktualnie wpisanych danych do słownika. Np. pary Nazwa firmy oraz Adres firmy. Dzięki temu, w przyszłości nie trzeba będzie wpisywać tych danych […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close