510 590 304 [email protected]

Dlaczego powracamy?

Postęp w technologii budowlanej wymusza zmiany także w kosztorysowaniu robót budowlanych. Opracowany z ogromnym nakładem sił i środków w latach poprzednich zestaw katalogów zużycia czynników produkcji budowlanej (KNR-ów) wymaga ciągłego uzupełniania i aktualizacji. Dlatego niektóre z firm zajmujących się produkcją oprogramowania dla kosztorysantów zajęły się też rozbudową bazy katalogowej poprzez opracowywanie zbiorów norm kosztorysowych na roboty wykonywane w technologiach dotychczas nieujętych w istniejących katalogach.

Jest to praca ze wszech miar pożyteczna i godna szacunku. Problem jednak polega na tym, że technologie rozwijają się niekiedy szybciej niż są opracowywane katalogi. Dodatkowo normatywy w jednej firmie wykonawczej niekoniecznie muszą być identyczne, jak w drugiej (różnice w sprzęcie, czy też kwalifikacjach pracowników).

Wielu wykonawców opracowuje też własne bazy normatywne, które są pilnie strzeżoną tajemnicą firmy.

Dlatego doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest narzędzie, które umożliwi łatwe, proste i wygodne tworzenie własnych normatywów oraz modyfikowanie istniejących.

Wprawdzie wszystkie liczące się obecnie na rynku programy do kosztorysowania posiadają systemy katalogów własnych, ale my poszliśmy krok dalej i zlikwidowaliśmy różnicę między pojęciem katalogu i kosztorysu. Dzięki temu katalogi można modyfikować narzędziami służącymi do modyfikacji kosztorysu, a z każdego kosztorysu czerpać dane tak, jak z katalogów.

Wszyscy producenci oprogramowania dużo mówią o „przyjazności programu„. Termin ten oznacza, że obsługa jest prosta i intuicyjna. W praktyce bywa z tym różnie. Jeżeli bowiem praca z programem jest tak prosta, to z czego bierze się tak duża popularność szkoleń z obsługi?

Chcemy, aby w KOMIE 5 użytkownik mógł włączyć program i od razu wiedzieć jak wprowadzać pozycje, modyfikować strukturę, definiować obmiary, określać narzuty.

Mechanizmy, które wbudowaliśmy w program zostały stworzone na podstawie długoletniego doświadczenia w branży oprogramowania dla kosztorysantów. Pierwszy nasz program powstał w roku 1986 czyli ponad ćwierć wieku temu.

Mamy nadzieję, że program KOMA 5 będzie chlubnie nawiązywał do tradycji swych poprzedniczek i da radę zaspokoić wymagania wielu kosztorysantów.

W realizacji tego celu liczymy na ścisłą współpracę z Szanownymi Użytkownikami.

Każda Państwa uwaga będzie dla nas cenna i żadna nie pozostanie bez odpowiedzi.

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close