511 155 662, 515 662 404 [email protected]

Autor:

Różne waluty w kosztorysie

Ceny elementów RMS w kosztorysach programu KOMA mogą być podawane w różnych walutach. Walutą główną kosztorysu też niekoniecznie musi być polski złoty. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy polskie firmy mogą działać na terenie całej Unii Europejskiej, a firmy zagraniczne mogą budować w Polsce. Fakt ten pociąga za […]

Co to są kolekcje kosztorysów ?

W programie KOMA wprowadziliśmy nowe pojęcie : kolekcja kosztorysów. Otóż jest to nic innego jak zbiór folderów, w których zapisane są kosztorysy. Zastosowaliśmy taki system, bo pracując w różnych programach, często spotykaliśmy się z problemem Gdzie ja mogłem zapisać ten plik?! Dzięki systemowi kolekcji można spowodować, że wszystkie foldery, które […]

Grupy materiałowe

W programie KOMA można definiować grupy materiałowe. Zasadniczo służą one do tego, żeby można było różnicować procentowe określanie kosztów zakupu. Oczywiste jest bowiem, że inny będzie wskaźnik kosztów zakupu dla materiałów masowych takich jak np. piasek, a inny dla materiałów o niewielkiej masie i objętości, a wysokiej cenie jednostkowej. W […]

Narzuty w programie KOMA 5

Liczenie narzutów w programie KOMA 5 jest maksymalnie proste i przejrzyste. Warto jednak wymienić podstawowe zasady określające sposób liczenia narzutów: 1. VAT nie jest narzutem tylko podatkiem od usługi, jaką jest wykonanie robót budowlanych. Jako taki w zasadzie nie powinien być w kosztorysie uwzględniany, a jedynie wykazywany na fakturze. Ponieważ […]

Wizjer – przeglądarka kosztorysów

Ze strony kosztman.pl można pobrać darmową przeglądarkę kosztorysów Wizjer. Program ten nie wymaga instalacji. Wizjer umożliwia wczytanie kosztorysu zapisanego w formacie *.koma lub *.ath, przeglądanie go przy pomocy mechanizmów dostępnych w programie KOMA a także wydruk lub eksport do Excela i PDF. Wizjer to jednoplikowy program, który po uruchomieniu pozwala w szybki […]

Pozycje uproszczone

Pozycje uproszczone można wstawiać do kosztorysów z cennika pozycji uproszczonych, albo tworzyć je samemu. Pozycję szczegółową zmieniamy w uproszczoną ikoną  .  Jeżeli zawiera ona elementy RMS, to cena jednostkowa może być wpisana przez nas albo, wyliczana z wartości elementów z uwzględnieniem narzutów. . Przy zatwierdzaniu zmian w pozycji program zapyta, […]

System wariantów

W katalogach (wydanie książkowe) są pozycje, w których normy niektórych elementów ujęte są w nawiasy. Oznacza to, że można wybrać jeden z nich. Programy do kosztorysowania podchodzą do tej kwestii w różny sposób. Niektóre mnożą pozycje. W innych trzeba dokonać wyboru w momencie wstawiania pozycji do kosztorysu. W KOMIE zdecydowaliśmy […]

Robocizna Razem / Osobno

Wszystkie programy do kosztorysowania dają możliwość rozliczania robocizny razem albo osobno. We wszystkich jednak podjęcie takiej decyzji wymaga przywrócenia danych katalogowych, a to pociąga za sobą ryzyko utraty danych, jeżeli pozycję modyfikowaliśmy. KOMA pamięta nakłady wszystkich zawodów, a jedynie prezentuje je w postaci Razem lub Osobno. Wystarczy zmienić ustawienie opcji kosztorysu. […]

Wygodne definiowanie nakładów pomocniczych

Nakłady pomocnicze to tylko pieniądze, które trzeba uwzględnić w kosztach inwestycji. Dlatego w programie KOMA nie traktujemy materiałów pomocniczych jak elementu RMS. Oczywiście są one wykazywane w pozycjach i zestawieniu, a ich wartość jest uwzględniana w podsumowaniu. Dzięki takiemu podejściu istnieje całkowita swoboda w określaniu sposobu liczenia nakładów pomocniczych gdy […]

Panele boczne i wyskakujące okienka

Program KOMA pracuje na komputerach z rozmaitymi monitorami. Szczególnie chodzi tu o szerokość monitora. Jeżeli jest szeroki, to wygodnie jest ustawić w opcjach programu Edycja w panelach edycyjnych.

System notatek

Zdarza się, że tworząc kosztorys nie mamy pełnych danych obmiarowych lub z innych powodów wiemy, że będziemy musieli do pozycji, którą stworzyliśmy jeszcze wrócić, aby doprecyzować jej dane. W takiej sytuacji dobrze jest taką pozycję zaznaczyć, a jeszcze lepiej zapisać z jakiego powodu chcemy tą pozycją zająć się szczególnie troskliwie. […]

Uwagi i sygnalizacja błędów

Program KOMA cały czas analizuje dane znajdujące się w kosztorysie i jeżeli widzi jakiekolwiek nieprawidłowości, to informuje o nich użytkownika odpowiednimi ikonami. Ewidentne błędy (np. błąd w wyrażeniu obmiarowym) są sygnalizowane ikoną , a jeżeli program uznał, że dana pozycja może, ale nie musi zawierać błędne dane, to wstawia ikonę […]

Szybka nawigacja

Po strukturze kosztorysu można się szybko poruszać dzięki oknu Spis pozycji, w którym widoczne są wiersze działów i pozycji. Normalnie wiersze opisów w tym oknie ucinane są zgodnie z szerokością panelu. Dzięki temu mieści się ich dużo na ekranie. Gdy jednak chcemy w tym panelu odczytywać dokładnie całe opisy elementów […]

System skrótów klawiszowych

Wiele często używanych funkcji programu można wywoływać skrótami klawiszowymi. Większość z nich wymaga naciśnięcia Ctrl i jednego po drugim dwóch klawiszy literowych. System taki zastosowaliśmy z bardzo prostej przyczyny. Dzięki niemu łatwo zapamiętać jak się wywołuje poszczególne funkcje. Na przykład Przełącz się na Widok Kosztorysu, to Ctrl+W+K, a Wstaw Nowy […]

Stałe i funkcje w programie

W programie można definiować stałe, których wartość wynika z wyrażenia wpisanego w opcjach kosztorysu na zakładce Stałe, waluty i grupy. Autorzy KOMY wyposażyli ją też w zestaw wzorów matematycznych do obliczania między innymi powierzchni figur i objętości brył. Żeby nie obciążać użytkownika koniecznością pamiętania wszystkich nazw przydzielonych stałym i funkcjom, […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close