510 590 304 [email protected]

Blog

Wygodne definiowanie nakładów pomocniczych

Nakłady pomocnicze to tylko pieniądze, które trzeba uwzględnić w kosztach inwestycji. Dlatego w programie KOMA nie traktujemy materiałów pomocniczych jak elementu RMS. Oczywiście są one wykazywane w pozycjach i zestawieniu, a ich wartość jest uwzględniana w podsumowaniu. Dzięki takiemu podejściu istnieje całkowita swoboda w określaniu sposobu liczenia nakładów pomocniczych gdy […]

Panele boczne i wyskakujące okienka

Program KOMA pracuje na komputerach z rozmaitymi monitorami. Szczególnie chodzi tu o szerokość monitora. Jeżeli jest szeroki, to wygodnie jest ustawić w opcjach programu Edycja w panelach edycyjnych.

System notatek

Zdarza się, że tworząc kosztorys nie mamy pełnych danych obmiarowych lub z innych powodów wiemy, że będziemy musieli do pozycji, którą stworzyliśmy jeszcze wrócić, aby doprecyzować jej dane. W takiej sytuacji dobrze jest taką pozycję zaznaczyć, a jeszcze lepiej zapisać z jakiego powodu chcemy tą pozycją zająć się szczególnie troskliwie. […]

Uwagi i sygnalizacja błędów

Program KOMA cały czas analizuje dane znajdujące się w kosztorysie i jeżeli widzi jakiekolwiek nieprawidłowości, to informuje o nich użytkownika odpowiednimi ikonami. Ewidentne błędy (np. błąd w wyrażeniu obmiarowym) są sygnalizowane ikoną , a jeżeli program uznał, że dana pozycja może, ale nie musi zawierać błędne dane, to wstawia ikonę […]

Szybka nawigacja

Po strukturze kosztorysu można się szybko poruszać dzięki oknu Spis pozycji, w którym widoczne są wiersze działów i pozycji. Normalnie wiersze opisów w tym oknie ucinane są zgodnie z szerokością panelu. Dzięki temu mieści się ich dużo na ekranie. Gdy jednak chcemy w tym panelu odczytywać dokładnie całe opisy elementów […]

System skrótów klawiszowych

Wiele często używanych funkcji programu można wywoływać skrótami klawiszowymi. Większość z nich wymaga naciśnięcia Ctrl i jednego po drugim dwóch klawiszy literowych. System taki zastosowaliśmy z bardzo prostej przyczyny. Dzięki niemu łatwo zapamiętać jak się wywołuje poszczególne funkcje. Na przykład Przełącz się na Widok Kosztorysu, to Ctrl+W+K, a Wstaw Nowy […]

Stałe i funkcje w programie

W programie można definiować stałe, których wartość wynika z wyrażenia wpisanego w opcjach kosztorysu na zakładce Stałe, waluty i grupy. Autorzy KOMY wyposażyli ją też w zestaw wzorów matematycznych do obliczania między innymi powierzchni figur i objętości brył. Żeby nie obciążać użytkownika koniecznością pamiętania wszystkich nazw przydzielonych stałym i funkcjom, […]

System odwołań w przedmiarze / obmiarze

KOMA jako pierwszy program do kosztorysowania została wyposażona w mechanizmy przeliczania obmiarów. Zawdzięcza to bardzo sympatycznym paniom z poznańskiego Taskoprojektu, które uświadomiły mi, jak wiele pracy pochłania sporządzenie i poprawne przeliczenie przedmiaru. Dzięki nim powstały w programie mechanizmy, które pozwalają szybko i wygodnie przeliczać przedmiary z systemem sum częściowych i […]

Formularze w programie

Od samego początku, czyli jeszcze od czasów amstradowskich, KOMA była wierna podstawowej zasadzie: „Kosztorysant ma na ekranie widzieć to, co doskonale zna!” Dlatego wszystkie widoki w programie wiernie odzwierciedlają odpowiadające im formularze. Pewnie niewielu kosztorysantów to dziś pamięta, ale kiedyś kosztorysy tworzyło się ręcznie, wertując książkowe wydania katalogów, przeliczając na […]

Koszty rzeczywiste i kosztorys na przetarg

Dzisiejsze kosztorysowanie w istotnym stopniu różni się od tego sprzed ćwierć wieku. Obecnie największe znaczenie ma dokładność wyliczenia prawdziwych kosztów danej roboty, a nie formalna zgodność z danymi katalogowymi. Ta ostatnia jest potrzebna tylko po to, żeby kosztorys nie został odrzucony na przetargu. KOMA 5 zapewnia jedno i drugie.

KOMA powraca!

Z przyjemnością informujemy Państwa, że program KOMA powrócił na rynek. Program, którego pierwsza wersja powstała w roku 1986, ponownie trafia do polskich kosztorysantów. Podobnie jak jej poprzedniczki, KOMA 5 jest prosta w obsłudze i pozwala robić kosztorysy bez częstego zaglądania do instrukcji, a jednocześnie stara się dawać kosztorysantom możliwości, których nie […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close