510 590 304 [email protected]

Blog

Wybór wycenianych RMSów

W wersji 5.0.3.34 programu KOMA 5 przebudowaliśmy grupę filtrowania elementów w oknie wyceny kosztorysu. Oprócz dotychczasowej opcji, która pozwalała na wycenę elementów z określonych grup, teraz doszła nowa, która pozwala użytkownikowi wybrać konkretne elementy do wyceny. Po zaznaczeniu opcji Wybierz elementy uaktywnia się przycisk Wybór elementów. Kliknięcie go wywoła okno, […]

Przeglądarka historii kosztorysów

Historia kosztorysów

W wersji 5.0.3.32 dodany został mechanizm, który umożliwia zapamiętywanie wszystkich wersji kosztorysu, nad którym pracuje użytkownik. Dzięki temu można przywrócić kosztorys do stanu sprzed np. godziny czy tygodnia. Historia kosztorysów jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć w opcjach programu: Jeżeli historia kosztorysów jest włączona, to przy każdym zapisaniu kosztorysu na […]

Dopasowanie wartości kosztorysu „co do grosza”

W wersji 5.0.3.26, programu do kosztorysowania KOMA 5, zgodnie z prośbami użytkowników, zmodyfikowaliśmy mechanizm dopasowania ceny. Dodana została możliwość dopasowania cen wybranych elementów, a nie wszystkich, jak do tej pory. Dla przypomnienia – KOMA 5 pozwala na automatyczne dopasowanie cen w taki sposób, aby wartość kosztorysu osiągnęła żądaną kwotę. Do […]

Okno wyceny

Wycena kosztorysu w programie KOMA 5

W programie KOMA 5, ceny elementów RMS można wprowadzić ręcznie – bezpośrednio w formularzu zestawienia. Wygodniej jest jednak skorzystać z mechanizmu wyceny na podstawie wybranego cennika. Ustawienia wyceny Okno wyceny można wywołać przyciskiem Wycena: Wyświetli się okno wyceny: Na zakładce Opcje należy zaznaczyć cenniki, na podstawie których ma zostać dokonana […]

Przenoszenie

Przenoszenie obmiarów do programów do kosztorysowania

Wymiary zdjęte za pomocą programu Perspektywa należy przenieść do programu do kosztorysowania. W przypadku programuKOMA 5 robi się to bardzo prosto. Wystarczy kliknąć w drzewie wymiarów Perspektywy i wybraną wartość lub wyrażenie przeciągnąć na zakładkę Przedmiar/Obmiar, na której jest widoczny formularz aktualnie otwartego w KOMIE kosztorysu. W przypadku innych programów […]

Prostokat

Pobieranie danych obmiarowych z figur nieregularnych

Pobieranie danych obmiarowych z prostokątów jest bardzo proste. Wystarczy wskazać trzy wierzchołki, a czwarty zostanie wskazany przez program. Nieco bardziej skomplikowane jest zdejmowanie wymiarów wielokątów. Gdy wymiarowany wielokąt jest złożeniem kilku prostokątów mamy dwie możliwości. Można jego kształt zaznaczyć jako wielokąt, a w kolejnej wersji będzie można też jako sumę […]

Poziomowanie

Co robić, gdy rysunek jest zukosowany?

Można nie robić nic i zdejmować wymiary rysując linie ukośne. Istnieje jednak wówczas ryzyko, że zdejmowane wymiary będą niezbyt dokładne. Dlatego dobrze jest wykorzystać funkcję Poziomuj lub Pionuj. Gdy chcemy skorzystać z funkcji poziomowania, musimy wybrać hasło Poziomuj ze wstęgi programu, a następnie poprowadzić linię wzdłuż krawędzi, którą chcemy wypoziomować. […]

Dom plan

Jak pobierać dane obmiarowe ze zdjęć?

Zdjęcia budynków podlegają zniekształceniom perspektywicznym. Dlatego zanim przystąpimy do pobierania danych obmiarowych ze zdjęć, należy najpierw dokonać korekty tych zniekształceń. W programie Perspektywa robi się to bardzo prosto. Wystarczy ze wstęgi wybrać funkcję Zdefiniuj plan. Pozwala ona na zaznaczenie fragmentu zdjęcia, który w rzeczywistości jest prostokątem, a tu widoczny jest […]

Podaj szerokość

Jak pobierać dane obmiarowe z planów?

Jeżeli plan jest zwymiarowany, to bardzo łatwo można sprawić, że wymiary będą zrozumiałe dla programu. Wystarczy w tym celu wybrać ze wstęgi programu hasło Wymiar poziomy, zaznaczyć na rysunku którykolwiek z wymiarów poziomych (najlepiej jak najdłuższy, bo wtedy ewentualny błąd będzie mniejszy) i wpisać w pole Szerokość liczbę określającą zaznaczony […]

Historia cen

Zdarza się czasem, że chcemy zmienić ceny w kosztorysie, ale ze świadomością, że będziemy mieli możliwość powrotu do poprzednich. Oczywiście można w takiej sytuacji zapisać kosztorys, zmienić ceny i zapisać pod nową nazwą. Takie działanie można powtórzyć wielokrotnie. Ma to jednak swoje mankamenty. Po pierwsze trzeba przyjąć określoną systematykę nazywania, […]

Dodanie działu o wyższym poziomie niż istniejące

Co prawda w KOMIE nie ma polecenia dodającego dział o wyższym poziomie, jednak łatwo jest osiągnąć zamierzony efekt. W tym celu wystarczy dodać dział, który ma się stać działem nadrzędnym (np. wybierając hasło Wstaw dział przed z menu podręcznego spisu pozycji), a następnie za pomocą myszy, przenieść pozostałe działy do […]

Jak zmienić nazwę RMS-a w zestawieniu z poziomu pozycji?

Gdy ustawiliśmy w opcjach programu na zakładce Wygląd – Edycja w panelach edycyjnych to zadanie jest bardzo proste.  Wystarczy w prawym panelu bocznym wybrać zakładkę RMS w zst. i w polu Nazwa dokonać zmiany. Zmiana ta zostanie uwzględniona we wszystkich elementach pozycji, które są przypisane do tego elementu zestawienia. Gdy […]

Jak wykorzystać kosztorys w charakterze katalogu

Funkcją, która najbardziej wyróżnia KOMĘ spośród wszystkich programów do kosztorysowania jest równoważność katalogów i kosztorysów. Co to w praktyce oznacza? Dwie rzeczy: 1. Każdy katalog można modyfikować i aktualizować tymi samymi narzędziami i mechanizmami, które służą do obróbki kosztorysów. 2. Z każdego kosztorysu można pobierać pozycje do nowych kosztorysów w […]

Wstawianie pozycji przez przeciąganie

Pozycje z katalogów można wstawiać do kosztorysu nie tylko dwuklikiem, ale także metodą przeciągania. Dzięki temu mogą być one wstawiane w dowolne miejsce kosztorysu. Najwygodniej jest przeciągając upuszczać na Spisie pozycji

Warianty wierszy obmiarowych – zaawansowanie wykonania robót

Do wariantów zdefiniowanych dla działów i pozycji można także przypinać wiersze obmiarowe. Dzięki temu możliwa jest na przykład wycena poszczególnych etapów wykonania robót i określanie stopnia zaawansowania wykonania robót. Należy tu zwrócić uwagę na znaczenie pogrubienia czcionki i „ptaszków” przy nazwach odpowiedzi. Jest tu prosta zasada. Gdy wiersz zaznaczony jest […]

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close