511 155 662, 515 662 404 [email protected]

Grupy materiałowe

W programie KOMA można definiować grupy materiałowe. Zasadniczo służą one do tego, żeby można było różnicować procentowe określanie kosztów zakupu. Oczywiste jest bowiem, że inny będzie wskaźnik kosztów zakupu dla materiałów masowych takich jak np. piasek, a inny dla materiałów o niewielkiej masie i objętości, a wysokiej cenie jednostkowej. W pierwszym wypadku może to być nawet kilkadziesiąt procent, a w drugim zaledwie kilka.
Dlatego jeżeli chcemy prawidłowo określić koszty zakupu materiałów powinniśmy je pogrupować i dla każdej grupy określić inny procent udziału kosztów zakupu w cenie. Gdy tak zrobimy, to możemy w zależności od ustawienia w opcjach sposobu rozliczania kosztów zakupu zwiększyć w różnym stopniu cenę poszczególnych materiałów (aktywna opcja Koszty zakupu wliczane w cenę) lub wstawić w podsumowaniu kilka narzutów Koszty zakupu o różnej  wartości dla różnych grup.
Należy pamiętać, że kwestia ta została w różny sposób rozwiązana w różnych programach. Na przykład w programie Norma wartość procentowa kosztów zakupu materiału w cenie nie jest przypisana do grupy, a bezpośrednio do materiału. Dlatego wczytując plik kosztorysu *.ath utworzony w innym programie, KOMA sprawdza, czy cena materiału ma być zwiększona o koszty transportu, czy też nie. Materiały, których cena zawiera koszty zakupu są grupowane według wartości procentowej kz.
W rezultacie grupy utworzone przez KOMĘ podczas wczytywania kosztorysów zapisanych przez inny program mogą różnić się od źródłowych. Może to skutkować błędnym wyliczeniem podsumowania kosztorysu w sytuacji, gdy narzut jest przypisany do grupy, która zawierała elementy z różnymi wskaźnikami kosztów zakupu. Jest to jednak zagadnienie raczej teoretyczne, bo jest mało prawdopodobne, aby ktoś tworzył grupy materiałowe z elementów, które mają różne wskaźniki procentowe kosztów zakupu.
Zaletą systemu przyjętego w programie KOMA jest to, że w sytuacji, gdy w kosztorysie chcemy utworzyć kilka grup materiałowych, z których każda ma inną wartość procentową kosztów zakupu, to nie musimy tego współczynnika określać we wszystkich elementach RMS. Wystarczy dokonać tego definiując grupy. Przypisania elementów do konkretnej grupy można łatwo i szybko dokonać z poziomu zestawienia w kolumnie Grupy, lub zaznaczając wiele i korzystając z hasła  Przyporządkuj do grupy w menu podręcznym widoku zestawienia.
Gdy materiały w kosztorysie nie są podzielone na grupy, wartość procentową kosztów zakupu określamy w opcjach kosztorysu na zakładce Rozliczanie RMS-ów.

KosztyZakupu

Grupy i przypisane do nich wartości procentowe kosztów zakupu określamy w opcjach na zakładce Stałe, waluty i grupy.

GrupyWKosztorysie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ta strona korzysta z ciasteczek (coookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close