Cenniki własne - aktualizacja cennika

Instrukcja jest przygotowana na podstawie wersji DEMO programu KOMA 5 5.0.3.38.

Aktualizacja cennika

Aktualizację cennika można przeprowadzić ręcznie, bezpośrednio w Edytorze cen. W tym celu wystarczy wprowadzić odpowiednie wartości w polach, które chcemy zaktualizować. Można również zaktualizować cennik za pomocą pliku arkusza kalkulacyjnego. W tym celu należy:

 1. Przygotować plik Excela z nowymi/uzupełnionymi cenami

  ../_images/excel.png
 2. Na zakładce Kosztorys kliknąć ikonę Import cen

 3. W oknie importu cen należy wybrać nowy plik Excela, zaznaczyć aktualizację, z rozwijanej listy wybrać nasz cennik i zaznaczyć opcję Aktualizuj cenę gdy jest jedna. Na koniec należy kliknąć przycisk Importuj.

  ../_images/importcen.png
 4. Po zakończeniu importu, program może kontrolnie wyświetlić okno z konfliktami importu:

  ../_images/konflikty.png

  Okno to można od razu zatwierdzić przyciskiem OK. Można również zweryfikować to czy program poprawnie przeprowadził aktualizację cennika. Po rozwinięciu elementu (w tym wypadku jest to cegła) można zauważyć, że w cenniku istnieje już cena dla cegły - 3,45 PLN (po lewej stronie), natomiast importowana cena cegły to 3,20 PLN (po prawej stronie). Dodatkowo program zaznaczył pole Wybór tylko przy importowanej cenie - oznacza to, że stara cena zostanie zapomniana i zastąpi ją nowa - to dzięki zaznaczeniu opcji Aktualizuj cenę gdy jest jedna. KOMA pozwala na to, żeby elementy miały w cenniku więcej niż jedną cenę, stąd wygląd tego okna.

 5. Po zatwierdzeniu okna konfliktów i przejściu do Edytora cen, można stwierdzić, że cennik został zaktualizowany:

  ../_images/edytorcen.png

  Cegła posiada nową cenę, a dodatkowo pojawił się nowy materiał - listwa.

Wycena kosztorysu

Jeżeli kosztorys jest wyceniany pierwszy raz lub kolejny (po aktualizacji cen w cenniku), proces postępowania jest zawsze taki sam:

 1. Należy wywołać okno wyceny, klikając przycisk Wycena na zakładce Kosztorys.

 2. W oknie, które się wyświetli, należy zaznaczyć cenniki, w których KOMA ma szukać cen elementów. W naszym przykładzie jest to cennik MOJ CENNIK

  ../_images/wycena1.png
 3. Po kliknięciu przycisku Wyceń kosztorys, program przeszuka wybraną bazę (lub bazy) cen i postara się, na podstawie indeksu, dopasować ceny do elementów znajdujących się w kosztorysie.

 4. W tym momencie zostanie wyświetlona zawartość zakładki Wycena materiałów. Po lewej stronie znajdują się wszystkie materiały z kosztorysu. Po prawej są materiały, które zostały znalezione w bazie i program uznał, że są podobne do elementu, zaznaczonego po lewej stronie.

  ../_images/wycena2.png

  Strzałka, w kolumnie z ceną, oznacza, że ta cena zostanie przypisana do tego elementu po kliknięciu przycisku Zapisz. Gdyby w bazie było więcej podobnych elementów i chcielibyśmy wybrać inną cenę, to wystarczy ją wybrać dwuklikiem w polu z żądaną ceną.

  Po zatwierdzeniu wyceny przyciskiem Zapisz, cegła w kosztorysie będzie miała nową cenę.

  ../_images/pozycja2.png

  (Więcej informacji na temat wyceny kosztorysu można znaleźć pod adresem: Wycena kosztorysu w programie KOMA 5 )