Automatyczne Dopasowanie współczynników RMS

W wersji 5.0.3.41 została dodana możliwość dopasowania współczynników RMS pozycji tak, aby dopasować wartość pozycji (lub cenę jednostkową) do żądanej kwoty.

Dopasowanie współczynników RMS

Wersja 5.0.3.41 programu KOMA 5 pozwala na automatyczne dopasowanie współczynników nMS pozycji w taki sposób, aby wartość (lub cena jednostkowa) pozycji - wraz z narzutami - wyniosła tyle ile życzy sobie użytkownik.

Ze względu na stopień skomplikowania obliczeń, dopasowanie współczynników wykorzystuje heurystykę do odnalezienia najlepszego rozwiązania. Z tego względu mogą wystąpić sytuacje, w których program nie będzie w stanie idealnie dopasować ceny do wartości żądanej przez użytkownika, lub kilkukrotne uruchomienie dopasowania da różny (lecz zbliżony) wynik.

W celu wywołania okna dopasowania, należy na widoku kosztorysu kliknąć prawym przyciskiem myszy na pozycji i z menu kontekstowego wybrać hasło Dopasuj współczynniki RMS.

../_images/dopasuj_menu.png
  • U góry okna należy wpisać docelową wartość pozycji lub cenę jednostkową.
  • Następnie należy zaznaczyć, jak program ma rozumieć wpisaną wartość - czy jest to cena jednostkowa, czy wartość pozycji.
  • Poniżej znajduje się grupa Wagi współczynników, która pozwala na określenie możliwości modyfikacji konkretnych współczynników. W domyślnym ustawieniu program będzie się starał w równym stopniu modyfikować wszystkie współczynniki. Jeżeli jednak suwak R ustawiony byłby na 100, M na 50 a S na 0, to współczynnik S nie zostanie zmodyfikowany w ogóle, natomiast wartość zmiany współczynnika R będzie ok dwukrotnie większa niż modyfikacja współczynnika M.
  • U dołu po lewej można określić dokładność współczynników - im więcej miejsc po przecinku tym większa teoretyczna precyzja dopasowania.
  • Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne, to należy kliknąć przycisk OK i poczekać aż program dopasuje współczynniki.
../_images/dopasuj.png

Dopasowanie pozycji nr 3 z kosztorysu demonstracyjnego Domek.koma zgodnie z ustawieniami z powyższego zrzutu ekranu spowodują, że finalna cena jednostkowa pozycji będzie równa 400zł przy współczynnikach ustalonych na poziomie:

  • R - 1,0851
  • M - 1,2128
  • S - 1

Stosunek zmian współczynników jest zgodny z tym co zostało ustawione przy pomocy suwaków:

\[\frac{\Delta R}{\Delta M} = \frac{0,0851}{0,2128} \approx \frac{20}{50} = 0,40\]