Pozycje uproszczone - utworzenie katalogu oraz wycena

Utworzenie katalogu pozycji uproszczonych

KOMA 5 umożliwia przygotowanie katalogu pozycji uproszczonych na podstawie istniejącego kosztorysu. W tym celu należy wczytać dowolny kosztorys zawierający pozycje, które w przyszłości będziemy chcieli wykorzystać ponownie. Następnie należy kliknąć ikonę Import cen i przełączyć się na Ceny jednostkowe pozycji

../_images/importcen2.png

Po wykonaniu tej operacji zaznaczamy, że źródłem danych jest aktualny kosztorys, wprowadzamy nazwę dla nowego cennika i klikamy w przycisk Importuj. Po zakończeniu importu, pozycje można wstawiać z okna wyboru pozycji (z zakładki Uproszczone), które wyświetli się po kliknięciu w przycisk Wstaw katalogową.

../_images/uproszczone.png

Po wejściu w tryb edycji, za pomocą ikony z ołówkiem i trzema kropkami, możliwa jest edycja danych  — w tym cen minimalnych i maksymalnych.

Po zakończeniu importu program może nie odpowiadać przez dłużą chwilę, co spowodowane jest wykonywaniem optymalizacji bazy danych. W przyszłych wersjach program będzie pytał o wykonanie tego kroku.

Wycena pozycji uproszczonych bezpośrednio w tabeli

Kolejną zmianą w programie KOMA 5 jest możliwość edytowania danych w widokach zestawienia pozycji oraz kosztorysu uproszczonego. Daje to możliwość szybkiej edycji cen pozycji uproszczonych, tak jakby edycja odbywała się w arkuszu kalkulacyjnym.

Edycja ceny jednostkowej pozycji możliwa jest tylko dla pozycji uproszczonych, których cena nie zależy od nakładów. Aby uzyskać taką pozycję z pozycji szczegółowej należy ją zaznaczyć (można zaznaczyć wiele pozycji) i na zakładce Kosztorys kliknąć przycisk Uprość.

../_images/uprosc.png

W oknie, które się wyświetli, należy wybrać odpowiedź drugą lub trzecią. Po uproszczeniu pozycji można przełączyć się na widok kosztorysu uproszczonego i bezpośrednio w formularzu modyfikować dane – w tym cenę jednostkową.

../_images/edycja.png

Dla pozycji uproszczonych, możliwa jest również edycja wartości pozycji — cena jednostkowa zostanie automatycznie wyliczona przez program i zmodyfikowana tak, aby wartość pozycji była zgodna z wartością wpisaną przez użytkownika.