Import cennika „Zestaw biuletynów cen robót scalonych BCA, BCD, BCP”

Weryfikacja numeru wersji

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że wszystkie programy kosztorysowe są zamknięte. Dodatkowo powinny być również zamknięte wszystkie przeglądarki cen.

 1. Należy uruchomić program KOMA 5 w wersji 5.0.3.1 Aby upewnić się, że uruchomiona jest poprawna wersja, należy kliknąć w przycisk menu głównego

  Przycisk menu głównego

  Przycisk menu głównego

 2. w menu należy wybrać polecenie O programie

  O programie

  O programie

 3. W oknie tym, należy się upewnić, że wyświetlana jest odpowiednia wersja programu. W tym wypadku 5.0.3.1GL (litera G oznacza, że jest to wersja przenośna)

  O programie

  O programie

 4. Jeżeli wersja się zgadza, to okno można zamknąć i przejść do importu cen

Import cennika BS

 1. Należy wczytać dowolny kosztorys lub utworzyć nowy, aby pojawiła się zakładka Kosztorys

 2. W na wstędze zakładki kosztorys należy kliknąć przycisk Import cen

  Ikona import cen

  Ikona import cen

 3. W oknie importu należy przełączyć typ importu na Ceny jednostkowe pozycji

  Ceny jednostkowe

  Ceny jednostkowe

 4. Należy kliknąć w przycisk z trzema kropkami w sekcji Źródło danych przy opcji Baza danych

  Wybór cennika

  Wybór cennika

 5. W oknie, które się wyświetli, należy wskazać plik bazy (w tym wypadku będzie to BS_032015.mdb)

  Plik

  Plik

 6. Wybór należy potwierdzić klikając w przycisk Otwórz w dolnym prawym rogu okna

  Plik

  Plik

 7. Program powinien automatycznie odczytać nazwę cennika i wyświetlić ją u dołu przy opcji Utwórz cennik

 8. W tym momencie należy kliknąć przycisk Importuj

  Plik

  Plik

 9. Po pomyślnym imporcie, w lewym dolnym rogu okna importu wyświetli się komunikat:

  Plik

  Plik