Wersja przenośna - instalacja i aktualizacja

Wersja instalacyjna dostarczana jest w postaci pliku instalatora, który podczas procesu instalacji kopiuje pliki programu w wybrane miejsce na dysku twardym. Dodatkowo dokonywane są zmiany w rejestrze tak, aby system operacyjny powiązał pliki kosztorysów *.koma z programem KOMA . Dzięki temu, po dwukliku w ikonę kosztorysu, otworzy się on w programie. Dodatkowo wszystkie pliki *.koma posiadają specjalną ikonę.

Wersja przenośna pozwala na uruchamianie programu KOMA 5 na dowolnym komputerze w taki sposób, że wszystkie ustawienia oraz bazy katalogów i cen będą zawsze takie same - wystarczy umieścić katalog z KOMĄ na dysku zewnętrznym. W przypadku tej wersji nie jest wymagana instalacja. Użytkownik może mieć w różnych folderach różne wersje programu KOMA 5 i od niego zależy, którą uruchomi. Z tego względu, w rejestrze systemu nie są dokonywane żadne zmiany. Dlatego ikony plików *.koma nie będą skojarzone z programem KOMA 5 i po dwukliku system zapyta w jakim programie otworzyć plik. Dlatego najlepiej jest najpierw uruchomić program KOMA 5 i wczytać plik kosztorysu klikając w przycisk Wczytaj....

Instalacja

Instalacja wersji przenośnej sprowadza się do wypakowania archiwum ZIP. Na potrzeby tej instrukcji przyjmijmy, że na dyskuQ:, na którym chcemy zainstalować wersję przenośną, znajduje się folder KOMA i w nim chcemy umieścić program.

W tym celu należy:

 1. Do folderu Q:\KOMA\ skopiować archiwum ZIP wybranej wersji.

  Archiwum ZIP wersji przenośnej

  Archiwum ZIP wersji przenośnej

 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku i wybrać Wyodrębnij wszystkie...

  Menu kontekstowe

  Menu kontekstowe

 3. Wyświetli się okno z pytaniem z pytaniem o miejsce rozpakowania plików

  Wyodrębnianie

  Wyodrębnianie

  należy zmienić ścieżkę tak, aby zawartość została wypakowana do folderu Q:\KOMA\

  Zmiana ścieżki

  Zmiana ścieżki

 4. Po wypakowaniu zawartości archiwum, w folderze Q:\KOMA\ zostanie utworzony podfolder, którego nazwa zależy od wersji KOMY. W tym przypadku jest to: KOMA5-5.0.2.7-USB Dobrym pomysłem jest zmiana nazwy tego folderu np. na KOMA5. Na poniższym zrzucie ekranu widać zmienioną nazwę folderu oraz jego zawartość:

  Zawartość folderu KOMA5

  Zawartość folderu KOMA5

W tym momencie wersja przenośna jest zainstalowana w folderze Q:\KOMA\KOMA5\. Aby uruchomić program KOMA 5 należy przejść do tego folderu i dwuklikiem uruchomić plik KOMA (w zależności od ustawień systemu, może być wyświetlany jako KOMA.exe).

Aktualizacja

Aktualizacja wersji programu KOMA 5 sprowadza się do podmiany starych plików na te z nowego archiwum ZIP

W tym celu najłatwiej jest postąpić wg tego schematu:

 1. Skopiować plik nowej wersji do folderu Q:\KOMA\ (na potrzeby tej instrukcji będzie to plik KOMA5-5.0.3.0-USB.zip).

  Skopiowanie archiwum nowej wersji

  Skopiowanie archiwum nowej wersji

 2. Kliknąć prawym klawiszem myszy na archiwum nowej wersji i z menu wybrać Otwórz w nowym oknie.

 3. Pojawi się okno z zawartością archiwum. Należy dwuklikiem wejść do widocznego folderu tak, aby wyświetliła się lista plików - w tym plik KOMA lub KOMA.exe.

 4. Należy zaznaczyć wszystkie pliki i przeciągnąć je do folderu, w którym znajduje się KOMA 5, którą chcemy zaktualizować - w tym przypadku jest to KOMA5. Obok kursora powinien pojawić się napis Kopiuj do: KOMA5. Należy zwolnić przycisk myszy.

  Przeciąganie plików

  Przeciąganie plików

 5. Pliki zaczną być kopiowane i pojawi się pytanie o to czy nadpisać stare pliki. Należy zaznaczyć opcję Wykonaj dla następnych X konfliktów i kliknąć przycisk Kopiuj i zamień.

  Nadpisywanie

  Nadpisywanie

 6. Wyświetli się również drugie okno z pytaniem czy scalić foldery. Tutaj również należy zaznaczyć opcję Wykonaj dla wszystkich elementów bieżących i kliknąć przycisk Tak

  Nadpisywanie

  Nadpisywanie

  Punkty 5 i 6 mogą różnić się kolejnością

 7. System operacyjny przekopiuje pliki

  Kopiowanie

  Kopiowanie

Po tych operacjach, w folderze Q:\KOMA\KOMA5\ będzie zaktualizowana wersja programu KOMA 5. Aktualizacja nie nadpisze ani ustawień programu ani baz katalogowych i cenowych - te zostaną bez zmian.

W przypadku przyszłych aktualizacji wystarczy postępować zgodnie z powyższymi punktami. Pliki archiwum ZIP można usunąć, aby nie zajmowały niepotrzebnie miejsca.