Nowe wyszukiwanie cen

W wersji 5.0.3.39 został zaimplementowany nowy mechanizm wyszukiwania cen, który pozwala łatwiej przeszukiwać bazę cenową.

Aktualizacja bazy cen

Po za instalowaniu wersji 5.0.3.39, przy pierwszym dostępnie do bazy cen (np. przy wywołaniu okna wyceny lub importu cen), zostanie uruchomiona automatyczna aktualizacja bazy cen, a użytkownik zobaczy pasek postępu:

../_images/aktualizacja.png

Wycena kosztorysu

Automatyczna wycena kosztorysu działa jak do tej pory i opiera się na zgodności indeksów. Zmiany dotyczą ręcznego wyszukiwania cen dla elementów, które nie zostały automatycznie wycenione.

Po przejściu na widok wyceny, należy rozwinąć panel szukania ceny. Pierwszą zauważalną zmianą jest to, że należy zaznaczyć odpowiednie pola w zależności od tego, czy program ma szukać elementu po nazwie lub/oraz po indeksie. Wyszukiwanie po indeksie działa jak do tej pory. Zmiany dotyczą wyszukiwania po nazwie.

Na poniższym zrzucie ekranu, szukana nazwa to cegła pełna. Program potrafi odszukać w bazie elementy, które zawierają wpisane słowa w dowolnej kolejności i w dowolnym miejscu w nazwie. Ten sam wynik byłby uzyskany dla zapytania pełna cegła - istotne, żeby zgadzały się wpisane słowa z tym co jest w bazie. Dodatkowo system traktuje znaki tj.: kropki, myślniki, przecinki, jako znaki oddzielające słowa. Dlatego zapytanie:

gaz butanowy

pozwoli na wyszukanie elementu o nazwie:

Gaz propanowo-butanowy płynny

a zapytanie:

listwy 1,0 m

odszuka::

Łaty i listwy dębowe . 1,0-1,9 m, klasy I
Łaty i listwy dębowe . 1,0-1,9 m, klasy II
../_images/wycena21.png

Niestety mechanizm ten nie odmienia słów, więc w dalszym ciągu szukanie słowa Łata nie zwróci w wyniku elementu np. Łaty i listwy dębowe dł. 1,0-1,9 m, klasy I. Można na to w pewien sposób zaradzić, nie wpisując całości słowa, tylko jego początek i brakującą resztę zastąpić gwiazdką. Np.:

gaz but*

zwróci takie wyniki:

Gaz propanowo-butanowy płynny
Gaz propan-butan (woj. mazowieckie) (cena hurtowa)
Gaz propan-butan (woj. zachodniopomorskie) (cena hurtowa)
Gaz propan-butan (woj. lubelskie) (cena hurtowa)

W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że kolejność słów nie ma znaczenia, tylko fakt ich wystąpienia w nazwie szukanego elementu.