Łapacz błędów

Jeżeli w programie wystąpi błąd, pokaże się oknoNieobsłużony wyjątek. Prosimy Państwa, żeby w polu Opisz w jakiej sytuacji doszło do błędu wpisać jak najwięcej szczegółów działań poprzedzających wystąpienie błędu i przyciskiem Wyślij raport wysłać do nas informację o błędzie. Raport zawiera nie tylko tekst wpisany przez Użytkownika, ale także bardzo istotne dane o stanie wewnętrznych rejestrów programu.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn natychmiastowe wysłanie raportu jest niemożliwe, prosimy o wykonanie akcji Kopiuj raport do schowka, zapisanie w notatniku poprzez Ctrl+V i wysłanie do nas gdy będzie to możliwe.

Prosimy też o wpisanie swojego adresu w pole E-Mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować.

Po wysłaniu raportu należy program zamknąć i uruchomić ponownie, a kosztorys nad którym pracowano wczytać z kopii awaryjnej.