Pozycje scalone

W programie KOMA nie ma polecenia Wstaw pozycję scaloną.

Podpozycje pozycji scalonej wstawia się do kosztorysu tak samo, jak wszystkie inne pozycje. Następnie tworzymy pozycję, która ma być pozycją scaloną wykorzystując przycisk Wstaw pozycję niekatalogową. Wypełniamy odpowiednie pola (podstawę, opis, obmiar). Do tak utworzonej pozycji przeciągamy myszką wcześniej wstawione pozycje, które mają być jej podpozycjami.

Dzięki tej metodzie bardzo łatwo jest z każdej pozycji zrobić podpozycję innej.

Możliwe jest też działanie w drugą stronę. Metodą przeciągania można z pozycji scalonej wyjmować jej podpozycje i robić z nich pełnoprawne pozycje.

Jeżeli wstawimy (przeciągniemy) podpozycję do pozycji, w której są elementy RMS, to powstanie pozycje scalona, która oprócz podpozycji będzie również miała swoje “luźne” RMS-y.

Rozwiązanie takie jest stosowane bardzo rzadko i dlatego wielu z Państwa wyda się dziwnym. Aby tego uniknąć wystarczy stosować się do zasady, że podpozycje wstawiamy jedynie do specjalnie w tym celu utworzonych pozycji niekatalogowych.

Ważne

Nie można wstawiać podpozycji do pozycji specjalnych: transportowych i CPR.