Praca na wielu monitorach

Program KOMA pozwala na wykorzystanie do pracy więcej niż jednego monitora, co zdecydowanie ułatwia pracę z kilku kosztorysami jednocześnie.

Jeżeli chcemy przenieść formularze kosztorysów poza obszar okna programu, czyli Uwolnić je, musimy wejść na zakładkę Widok, wyłączyć (jeżeli jest włączona) funkcję Widok w kartach i kliknąć w ikonę Uwolnione okna. W tym momencie formularze wszystkich aktualnie otwartych kosztorysów ułożą się kaskadowo wewnątrz okna głównego programu. Można teraz kliknąć w górny pasek ramki okna każdego z kosztorysów i przy wciśniętym przycisku myszy przeciągnąć formularz kosztorysu w dowolne miejsce ekranu lub na dodatkowy monitor.

W ten sposób można pracować na kilku kosztorysach jednocześnie, lub wygodnie przeciągać elementy pomiędzy nimi.

Ponowne kliknięcie w ikonę Uwolnione okna spowoduje powrót uwolnionych formularzy kosztorysu do okna głównego programu.