Klucz zabezpieczający

Program KOMA jest chroniony kluczem sprzętowym przed nielegalnym kopiowaniem. Oznacza to, że aby móc uruchomić program na konkretnym komputerze, należy do gniazda USB tego komputera włożyć klucz zabezpieczający. Brak klucza jest sygnalizowany przez program odpowiednim komunikatem.

Oprócz zabezpieczania programu przed nielegalnym użyciem, klucz pełni też rolę identyfikatora licencji, gdyż zapisany jest w nim numer seryjny kopii programu. Numer ten jest zakodowany i może być odczytany jedynie przez producenta programu.

Kod Matrix lub ciąg znaków, w którym zakodowany jest numer seryjny, będzie dla każdego wydruku inny. Dzięki temu nikt poza producentem programu nie będzie w stanie zidentyfikować właściciela licencji ani też stwierdzić, że dwa kosztorysy zostały opracowane na tym samym stanowisku.

Klucz zabezpieczający programu może być kluczem czasowym, dzięki czemu możliwy jest zakup prawa użytkowania programu tylko przez określony czas.