Dodawanie katalogów do bazy oraz import cen

Import cen oraz dodawanie katalogów, przy pracy ze zdalnymi bazami danych, może trwać długo. Dlatego w obecnej wersji programu producent zaleca dwa sposoby na przyspieszenie tego procesu:

 • Import danych bezpośrednio na serwerze, na którym zainstalowana jest usługa KOMA Service. To rozwiązanie jest zalecane przez producenta bo jest najwygodniejsze od strony użytkownika. Wystarczy na serwerze uruchomić program KOMA 5 NET, upewnić się, że w opcjach sieci zaznaczone jest pole Używaj baz zdalnych i wykonać import danych.

 • Import danych na dowolnym komputerze do lokalnej bazy i odtworzenie kopii zapasowej bazy lokalnej na serwerze, w momencie gdy nie jest możliwy import poprzednim sposobem. W tym celu należy:

  1. W opcjach programu kliknąć w opcje sieci

   _images/opcjeSieci.png
  2. Zaznaczyć pole Używaj baz zdalnych i zatwierdzić przyciskiem OK

   _images/bazyZdalne.png
  3. Następnie należy wykonać kopię zapasową bazy, którą będziemy modyfikowali. W tym celu należy w opcjach przejść do sekcji Zapisane opcje

   _images/zapisaneOpcje.png

   i wykonać kopię zapasową odpowiedniej bazy danych

   _images/backup.png
  4. Następnie należy odznaczyć pole Używaj baz zdalnych w opcjach sieci i zatwierdzić przyciskiem OK

  5. W kolejnym kroku należy przejść do sekcji Zapisane opcje w opcjach programu i przywrócić odpowiednią bazę z kopii zapasowej, która została wykonana w poprzednich krokach. W tym momencie lokalna baza cen lub katalogów posiada tę samą zawartość co baza zdalna.

  6. Należy wykonać zwyczajny import cen lub dodać katalogi do bazy. Ze względu na to, że dane będą dodawane do lokalnej bazy danych, cały proces zostanie przeprowadzony dużo sprawniej.

  7. Gdy baza lokalna posiada już żądaną zawartość, należy wykonać jej kopię zapasową poprzez odpowiedni przycisk w opcjach programu w sekcji Zapisane opcje.

  8. Ostatnim krokiem jest zaznaczenie pola Używaj baz zdalnych w opcjach sieci, zatwierdzenie przyciskiem OK i przywrócenie odpowiedniej bazy z kopii zapasowej.

  Ważne

  Kroki 1-3 i 5 należy wykonać tylko wtedy gdy zawartość bazy zdalnej jest inna niż bazy lokalnej. Jeżeli jednak bazy te nie różnią się od siebie (np. obie są puste albo import zawsze odbywa się z tego samego komputera) to nie ma potrzeby wykonywania kopii zapasowej bazy zdalnej i odtwarzania jej na lokalnym komputerze. Należy tylko pamiętać, żeby przed importem odznaczyć pole Używaj baz zdalnych.