Ograniczenia dla użytkowników

Jeżeli zalogujemy się na stanowisku sieciowym jako administrator, mamy te same możliwości, jakie posiada użytkownik wersji jednostanowiskowej. Jeżeli natomiast zalogujemy się jako użytkownik i ustawimy opcję Używaj baz zdalnych, będziemy mieli następujące ograniczenia:

  • Nie można edytować zestawu katalogów dostępnych w programie.
  • Nie można importować cen.
  • Nie można edytować baz cenowych.
  • Gdy na stanowisku nic się nie dzieje, to po określonym przez administratora czasie stanowisko zostanie wylogowane. Ponowne zalogowanie będzie możliwe jedynie w sytuacji, gdy będą wolne licencje..